Aranżowana jest straszliwa wojna

Orędzie nr 266 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 1 grudnia 2011, godz. 12.00

Moja córko, wielka kara spotka świat, aby ochronić niewinnych.

Organizowane jest wielkie, nikczemne okrucieństwo, mogące wywołać straszną wojnę.

Ręka Mojego Ojca spadnie i ukarze te dusze złapane w sidła szatana. Na realizację swojego podłego planu nie dostaną zezwolenia.

Niewielu z was, dzieci, wie, co się naprawdę dzieje na świecie.

Tak ostrożne są te grupy, że to, co dzieje się na waszych oczach, kiedy naród atakuje naród, zupełnie nie jest tym, czym się być wydaje.

Jest to zamierzone działanie, mające na celu wywołanie wojny, aby zabić miliony.

Mój Ojciec nie pozostanie bierny. On musi interweniować.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, o ocalenie dusz.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus