Prorocy dla przygotowania Mojego Powtórnego Przyjścia

Orędzie nr 274 z serii Ostrzeżenie

sobota, 3 grudnia 2011, godz. 20.45

Moja najdroższa, ukochana Córko, z wielką konsternacją patrzę na tych Moich wyznawców, którzy odrzucają Moje Najświętsze Słowo, dawane w tych orędziach. Jakże Mnie to zasmuca.

Proszę Moje dzieci wszędzie o modlitwę za tych, którzy odrzucają Boga w swoim życiu. Jednakże nakłaniam też do modlitwy za tych Moich wyznawców, którzy to zignorowali lub zapomnieli, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi i że nie może zostać wstrzymane. Jest to wielkie wydarzenie i wszyscy musicie być na to przygotowani.

Prorocy wysłani zostali w świat, aby zwiastować Moje narodzenie. Prorocy byli także przez Mojego Ojca wysyłani od samego początku, aby przygotowywać dusze do zbawienia. Obecnie prorocy są wysyłani, aby przygotowywać ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Obudźcie się wszyscy, którzy wyznajecie, że Mnie znacie. Jeśli Mnie znacie, to rozpoznacie Mój Głos, gdy wołam do waszych serc. Tak wielu nie tylko odrzuca te orędzia, ale odrzuca także Mnie.

Niech zrozumieją to ci, którzy tak szybko Mnie potępiają, odrzucając Moje apele, kierowane do całego świata poprzez te przekazy.

Odwracając się uparcie od Mojego Słowa dawanego wam teraz, odmawiacie Mi modlitw, których tak bardzo potrzebuję od was w tej chwili. Wy, wszyscy ludzie, którzy wyznajecie, że Mnie znacie, posłuchajcie, co mam do wam do powiedzenia.

Wasze okrucieństwo przeszywa Moje Serce. Wasz brak wspaniałomyślności oznacza, że wasze modlitwy nie są ofiarowywane tak, jak powinny być dla ocalenia dusz.

Gdzie jest wasza pokora i dlaczego ukrywacie waszą niechęć do Mojego Świętego Słowa pod maseczką fałszywej uległości?

Musicie odwołać się do Mojego Świętego Ducha, aby prowadził was do Mnie, tak abyście pracowali dla Mnie, będąc przepełnionymi w waszych sercach miłością.

Nigdy nie bądźcie chełpliwi z powodu waszej znajomości Pisma Świętego. Nigdy nie wykorzystujcie waszej znajomości Moich Nauk, aby upokarzać innych. Nigdy nie rzucajcie oszczerstw, nie nadużywajcie swojej przewag i nie patrzcie z góry na innych ani też nie drwijcie z nich w Moim Imieniu, gdyż kiedy to robicie, ranicie Mnie ogromnie.

Obudźcie się, dzieci. Przygotujcie wasze dusze i bądźcie szczodrego serca, gdyż czasu jest teraz mało.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus