Czas Mojego Drugiego Przyjścia prawie nadszedł

Orędzie nr 275 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 5 grudnia 2011, godz. 15.15

Moja najdroższa Córko, przygotowania do Mojego Ostrzeżenia, tak aby ludzkość była nie nie gotowa, są ukończone.

Chcę podziękować Moim drogim wyznawcom, którzy poprzez swoją miłość do Mnie pomogli uratować tak wiele milionów dusz.

Czas Mojego Drugiego Przyjścia już prawie nadszedł dla świata. Mimo to wciąż tak wielu jest nieprzygotowanych, jednak Moje Miłosierdzie będzie ich chronić.

Moje Przybycie będzie cudownym Wydarzeniem, a mężczyźni, kobiety i dzieci upadną na kolana w radości, zachwycie i z miłością w swoich sercach dla Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.

Wielu doświadczy najzwyklejszej ulgi, gdyż człowiek mógłby nie przetrwać męki zadawanej mu przez szatana i miliony jego ciemnych aniołów, które ukryte są w każdej części świata i które zadają okropny ból.

One, demony szatana, tak ignorowane przez wiele Moich dzieci, bo po prostu nie wierzą w ich istnienie, powodują na tym świecie straszliwe nieszczęścia.

Wywołują wśród ludzi nienawiść, zawiść, zazdrość i żądzę zabijania. Nie pozostało im wiele czasu, ponieważ, dzieci, Ja, wasz Zbawiciel, powrócę wkrótce zgodnie z obietnicą.

Módlcie się wszyscy, aby uratować wszystkie dusze na świecie, tak aby one wszystkie były przygotowane na nowy Raj na ziemi.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus