Próby wprowadzenia światowej waluty w Europie

Orędzie nr 278 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 9 grudzień 2011, godz.23.28

Moja droga, ukochana Córko, jakże pragnę, aby Moje dzieci, szczególnie te cierpiące pod uciskiem w Europie, po prostu zwróciły się do Mojego Ojca o pomoc.

Nikczemna grupa, o której wciąż mówiłem, jest teraz coraz bliżej w próbach kontrolowania wszystkich moich biednych dzieci w tej części świata.

One, niewinne pionki w bezwzględnym planie wprowadzenia światowej waluty dla kontroli całej Europy, muszą się teraz mocno modlić o pomoc od Boga, Wszechmogącego Ojca.

Dzieci, nie poddawajcie się nigdy prześladowaniom, które zostały przygotowane za zamkniętymi drzwiami. Módlcie się dla złagodzenia tych faktów. Wołajcie do Boga Ojca w Moim Imieniu, Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, aby zapobiec temu kryzysowi i mówcie:

„Boże Ojcze, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa błagam Cię, abyś zatrzymał tą okropność czynioną dla kontroli Twoich dzieci. Proszę, chroń wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych czasach, tak byśmy mogli odnaleźć pokój i godność, aby żyć naszym życiem wolnym od złego.”

Moja Córko, modlitwa może i przyniesie koniec tym złowrogim planom.

Jak już powiedziałem, Bóg Przedwieczny Ojciec ukarze odpowiedzialnych za ten podły spisek, gdyby nie mieli powrócić do wiary we Wszechmogącego Stwórcę.

Zaufajcie Mi. Zaufajcie Mojemu Przedwiecznemu Ojcu i módlcie się, żeby prześladowania te zostały powstrzymane, zanim zostanie ostatecznie ujawniony rzeczywisty plan niszczenia, kontroli i szkodzenia duszom.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus