Bóg Ojciec: Obietnica immunitetu dla tych, którzy odrzucają Jezusa

Orędzie nr 280 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 11 grudzień 2011, godz.15.30

Moja droga Córko, dziękuję ci za reakcję na to ważne powołanie z Niebieskiego Królestwa, gdy poprosiłem cię, abyś zaakceptowała mistyczne zjednoczenie z Moim drogim Synem Jezusem Chrystusem.

Ja jestem obecny w Moim Synu Jezusie, tak samo jak On jest we Mnie, zjednoczony miłością Ducha Świętego. Twoja dusza jest teraz spleciona z Moją, dlatego wszystko stanie się dla ciebie znacznie jaśniejsze.

Moje dziecko, zostałaś ukształtowana na istotę, której tak sobie życzę, abyś stała się w pełni godna tej boskiej Misji. Dane ci były łzy boskiej interwencji, tak abyś od razu mogła rozpoznać to nowe niespodziewane powołanie. Teraz, gdy wylałaś już tyle własnych łez, nie płacz więcej, gdyż odtąd tylko szczęście zapanuje w twojej duszy.

Moja córko, zasmuca Mnie, że nikt już nie rozpoznaje Mnie na świecie. Wielu zapomniało Mnie całkowicie. Ja dla tak wielu Moich dzieci nie znaczę nic.

Musisz Mi pomóc córko, gdy ujawniam Moją obecność, tak abym był rozpoznany przez modlitwę.

Proszę, módlcie się, aby cała ludzkość przyjęła Dar Nowego Życia, który zostanie jej teraz dany przez Mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.

Nikt nie rozumie naprawdę Mojej troski o te dusze, które odrzucają Mnie lub istnienie Zbawiciela, którego posłałem na świat.

Te biedne dusze, tak pełne logicznych wyjaśnień używanych, aby arogancko odrzucić Moją egzystencję, są dla Mnie w tym czasie utracone. Ich jedyny ratunek (ponieważ wielu odrzuci ofertę Miłosierdzia Bożego w czasie Ostrzeżenia) będzie przez modlitwę tych dzieci, które kochają Ojca.

Tak wielu, którzy Mnie nie akceptują, wciąż wie o Mnie bardzo mało. Ja Jestem Bogiem Ojcowskiej Miłości, Niebieskim Ojcem, który czuwa nad każdym Swoim dzieckiem. Silnym, słabym, chorym, dobrym i nikczemnym. Nikt nie jest wyłączony z Mojej nieskończonej Miłości, bez względu na to, jak zła jest jego dusza.

Wzywam was dzieci, módlcie się do Mnie w Imieniu Mojego Syna, jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy ludzkości.

Mój Syn obejmie teraz całą ludzkość, a kiedy przeminie Oświetlenie Sumienia, wasze modlitwy będą na tym etapie rzeczywiście potrzebne. Dzieci, wasze modlitwy pomogą uratować tych ludzi, którzy będą nadal uparcie odrzucać Miłosierdzie okazane im przez Mojego Syna.

Dzieci, jest Moją uroczystą obietnicą dla tych wszystkich z was, którzy wzywają Mnie w Imieniu Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby ratować waszych braci i siostry, że przyznany zostanie im (braciom i siostrom – przyp.tł.) natychmiastowy immunitet. Każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za te dusze, dane będą szczególne łaski. Tutaj jest, o co proszę was, abyście mówili:

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Wasz Niebieski Ojciec
Najwyższy Bóg

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.