Duchowa zazdrość jest straszną rzeczą

Orędzie nr 281 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 12 grudzień 2011, godz.19.00

Moja najdroższa Córko, duchowa zazdrość jest straszną rzeczą i dotyka ona wielu Moich wizjonerów.

Dotyka także tych Moich wyznawców, którzy czują się wyizolowani i nieco rozczarowani, kiedy wybieram niektóre dusze, aby pomagały Mi ocalić ludzkość. Zamiast tego powinni wiedzieć, że kocham was wszystkich jednakowo.

Jak Mi to łamie Serce, gdy zwłaszcza wybrane dusze czują się zagrożone przez inne wybrane dusze.

Każdej duszy, którą wybieram, dawane jest inne zadanie i jest proszona, by podążała inną ścieżką. Wspólny mianownik jest zawsze taki sam. Pragnę, aby wszyscy Moi wizjonerzy, widzący i prorocy podejmowali świętą Misję ratowania dusz.

Korzystam z różnych dusz pokornego serca, aby osiągnąć Moje cele.

Szatan zawsze będzie się starał odwrócić serca Moich wybranych dusz poprzez ich wyszydzanie. On wie, jak w ich duszach uderzyć w czułe miejsca mówiąc im, że inne wybrane dusze są ważniejsze niż one.

Następnie wytwarza w ich sercach poczucie krzywdy i zazdrości. W ten sposób zamiast wzajemnej miłości i utrzymywania się w stanie łaski, skłonni są oni do patrzenia na innych z góry. W wielu przypadkach natychmiast odrzucają innych i pozwalają grzechowi pychy wtargnąć do swoich dusz.

Tak wielu Moich wyznawców nie tylko odczuwa niechęć do Moich wybranych wizjonerów i widzących, ale może traktować ich z pogardą. Właśnie w taki sposób Ja również byłem traktowany przez zadufanych faryzeuszy.

W czasie Mojego pobytu na ziemi badali i ponownie badali każde słowo, które pochodziło z Moich ust. Każde przebiegłe kwestionowanie zostało przedstawione dla zastawienia pułapki na Mnie, tak aby mogli udowodnić, że Ja byłem kłamcą. Tak samo potraktowani będą Moi prorocy i wizjonerzy współczesnych dni.

Szatan dręczy tych Moich wyznawców, siejąc wątpliwości w ich umysłach co do Moich posłańców, ponieważ chce zdyskredytować Moje Święte Słowo. To jest jego cel.

Módlcie się mocno, aby każdemu z was mogły być udzielone łaski respektowania Mojego Słowa podanego przez pióro Moich drogich widzących.

Wizjonerzy, nie wpadajcie nigdy w pułapkę ulegania duchowej zazdrości. Jest to niegodne i przeszywa Moje Serce jak miecz.

Miłujcie się wzajemnie.

Okazujcie sobie szacunek i cześć w Moje Imię.

To jest najważniejsza lekcja.

Jeśli uważacie to za trudne do wykonania, to wszystkie inne dzieła dla Mnie będą bezcelowe.

Wasz Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.