Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem. Krucjata Modlitwy (16) – O przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

Orędzie nr 299 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 31 grudzień 2011, godz.12.00

Fragment z prywatnego przekazu objawionego Marii Bożego Miłosierdzia, który zawiera 16 Modlitwę Krucjaty dla ludzi, aby przyjęli łaski dawane im przez Jezusa podczas Ostrzeżenia oraz ślubowanie głoszenia Jego Najświętszego Słowa dla świata.

Moja córko, Ostrzeżenie udowodni wszystkim autentyczność tych Moich Świętych Orędzi dla świata. Nie wolno wam nigdy w nie wątpić. Żadne z nich nie zostało skażone w jakikolwiek sposób.

Przygotujcie się do Ostrzeżenia i powiedzcie waszym rodzinom i dzieciom, aby odmawiali krótką modlitwę z prośbą o przebaczenie za ich grzechy.

Dam wam teraz specjalną Modlitwę Krucjaty dla świata, aby pomóc duszom, by były mocne w czasie Wielkiego Aktu Miłosierdzia, który ofiaruję teraz światu.

„O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.
Daj mi łaski potrzebne, by stać się małym w Twoich oczach.
Otwórz moje oczy dla Prawdy Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.
Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją Miłość i Rękę Przyjaźni.
Przyjmij mnie w ramiona Świętej Rodziny, tak abyśmy wszyscy mogli stać się ponownie Jednością.
Kocham Cię Jezu i ślubuję, że od dzisiaj będę głosił Twoje Święte Słowo
bez strachu w moim sercu i z czystością duszy, na wieki wieków Amen.”

Nigdy nie obawiajcie się tego Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia, który musi nastąpić, lub narody zniszczyłyby siebie nawzajem.

Większość ludzkości nawróci się, ale bitwa o dusze będzie się nasilać.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Krucjata Modlitwy, Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.