Najświętsza Maria Panna: Tymczasowy pokój na świecie, jeśli ciemne dusze nawrócą się

Orędzie nr 300 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz.15.00

Moje dziecko, chwila jest bliska, ale Moje dzieci muszą wykazać cierpliwość. Wszystko odbywa się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca.

Dzieci, musicie zdać sobie sprawę, że siły zła w waszym świecie zagrażają waszej wierze w Boga Ojca. Te siły zła nie zwyciężą, bo nie mają żadnej władzy nad Moim Niebieskim Ojcem. Będą jednak dręczyć swoich bliźnich, braci i siostry, poprzez morderstwa, wojnę i kontrolę.

Módlcie się, aby te ciemne dusze ujrzały wkrótce Światło Mojego Syna. Jeśli ujrzą je i nawrócą się podczas Ostrzeżenia, wówczas na ziemi zapanuje tymczasowy pokój.

Mój Syn, Jezus Chrystus, na którym polegać muszą wszystkie dusze, aby dostąpić Zbawienia, niecierpliwi się już, aby przynieść ludzkości Swoje Wielkie Miłosierdzie.

Módlcie się mocno Moje dzieci o ocalenie tych ciemnych dusz, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia.

Te słabe dusze będą przerażone nie tylko wtedy, kiedy staną się świadkami swoich grzechów, ale kiedy ujrzą ciemność, w jakiej tkwią. Ciemność ta przyćmiła te dusze tak bardzo, że Światło Miłosierdzia Mojego Syna wywoła w nich uczucie słabości i bezsilności.

Wiele będzie za słabych, aby uchwycić zaofiarowane im Miłosierdzie Mojego Syna.

Wzywam was, módlcie się za te dusze. Mój Syn jest zdecydowany, aby dusze te ratować w pierwszej kolejności. Dzieci, On potrzebuje więcej modlitw. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tą Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Ratunku.

„O Niepokalane Serce Maryi
Matko Ratunku i Pośredniczko wszystkich łask
Ty, która będziesz brać udział w Zbawieniu ludzkości
od nikczemności szatana
Módl się za nami

Matko Ratunku módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone
i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, aby ratować ludzkość
i dać nam szansę Wiecznego Zbawienia. Amen.”

Wasza ukochana Matka
Matka Ratunku

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.