Bóg Ojciec: Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą chwalebną przyszłość

Orędzie nr 307 z serii Ostrzeżenie

8 stycznia 2012, godz.14.04

Ja Jestem Królem całego Stworzenia. Ja Jestem Alfa i Omega. Cała ludzkość uhonoruje Mnie, Boga Ojca, Stworzyciela ludzkości i Najwyższego Króla.

Moja najdroższa córko, moment dla ludzkości, aby uhonorować Mnie, waszego Niebieskiego Ojca w całej Mojej Chwale, jest nareszcie bardzo blisko.

Modlitwy Moich ukochanych dzieci, tych Moich pokornych sług, ratują dusze i dużą część ludzkości przed siłami ciemności, która okrywa ziemię.

Patrzcie, Ja mówię do was, wszystkich Moich pokornych wyznawców i tych, którzy wierzą we Mnie, Stworzyciela całej ludzkości  – zjednoczcie się. Musicie połączyć się w jedną siłę, aby uhonorować Mnie, waszego Ojca.

W jedności módlcie się teraz o globalne nawrócenie. Duch Święty został wylany przeze Mnie na cały świat 10 maja 2011 roku. Już to skłoniło tak wiele dobrych dusz, aby głosiły Moje Słowo.

Teraz, gdy moc szatana słabnie, zaatakuje on jak najwięcej dusz. Najgorsze ataki wymierzone będą w Moje Kościoły i wszystkich tych, którzy czczą Mnie, waszego Niebieskiego Ojca.

Wiara Mojego Kościoła będzie nadal słabnąć, ale wiara tych, którzy pochylają się przede Mną, wywrze wpływ na umysły dobrych chrześcijan na całym świecie i przybliży ich do Mnie.

Coraz więcej zamieszania ma miejsce  wśród Moich dzieci. Wszyscy ci, którzy są rozpraszani, kiedy modlą się do Mnie, Najwyższego Boga, posłuchajcie teraz Mojego apelu do ludzkości.

Nie pozwólcie nigdy nikomu, aby odciągnął was od Prawdy Mojego Świętego Słowa, dawanego ludzkości dla ratowania dusz.

Nie pozwólcie nigdy nikomu, aby odstraszył was od modlitwy za te słabe, udręczone dusze, które zostały pochwycone przez szatana.

Dzieci, zjednoczcie się jako Jedno i módlcie się o Miłosierdzie, ten ostatni raz. Wasze modlitwy ofiarują Mi pomoc, jaka jest konieczna, aby uratować większą część ludzkości.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem czasów ostatecznych, który cierpieć będzie najbardziej. W ramach tej misji otrzymywać będziesz ostatnie takie przekazy dla świata i będziesz głównym celem szatana i jego sługusów.

Obecnie jest wielu proroków, którym dana została usankcjonowana przeze Mnie święta misja, której celem jest posłużyć Mi za pomoc w prowadzeniu ludzkości.

Po twojej misji nie będę już wysyłał nikogo innego, aby przekazywał Moje Orędzia, ponieważ świat, taki jak go znacie, zostanie zmieniony na zawsze.

Twój głos, jako proroka czasów ostatecznych, najpierw zostanie w pierwszym rzędzie odrzucony przez wierzących. Oni sprzeciwią się tym Boskim przekazom w agresywny sposób, co cię zaskoczy i przerazi, Moja córko.

Szatan zaatakuje te słabe, religijne dusze, tak aby Mnie zranić. On już zaślepił serca wierzących na Prawdę.

On przekręci Prawdę w umysłach tych, którzy oddają hołd Mnie, waszemu Niebieskiemu Ojcu, i Mojemu ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Radujcie się jednak, ponieważ wiele nawróceń dokonało się już z pomocą innych wizjonerów i proroków na świecie.

Tak wiele katastrofalnych wydarzeń zostało już zażegnanych dzięki ich pracy.

Jednakże pewna ilość kar nadal będzie dotykać ludzkość w celu oczyszczenia narodów.

Moja córko, moc węża zostanie zmiażdżona, i to wkrótce. To dlatego Moje dzieci nie muszą się obawiać przyszłości. Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą chwalebną przyszłość.

Wszystko, co musicie zrobić, to modlić się za swoich braci i siostry, i całkowicie Mi zaufać.

Pomimo, że Ostrzeżenie, które odbędzie się wkrótce i niespodziewanie, uratuje dusze, nadal potrzebnych jest dużo modlitw.

Modlitwy, o które was teraz proszę, są to specjalne modlitwy dla młodych ludzi we wszystkich częściach świata.

Są to dzieci usidlone przez podłe kłamstwa, które są dziełem szatana. Są to dzieci, które spędzają większość swojego czasu, żyjąc w fałszywym bałwochwalstwie i wymyślonym świecie.

Oni potrzebują waszych modlitw najbardziej.

Zjednoczcie się, dzieci.

Odłóżcie na bok podziały.

Pozbądźcie się waszego płaszcza pychy.

Upadnijcie na ziemię w miłości i w pokorze, aby prosić Mnie o potrzebne wam łaski.

Te łaski wypełnią wasze dusze Duchem Świętym. Tylko wtedy wasze modlitwy zostaną wysłuchane i otrzymacie odpowiedź.

Wasz ukochany Niebieski Ojciec

Najwyższy Bóg

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.