Dzienne archiwum: 26 stycznia 2012

Najświętsza Maria Panna: Potajemnie planowana jest wojna atomowa obejmująca Iran

Orędzie nr 324 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 25 styczeń 2012, godz.13.50

Moje dziecko, wiele dzieje się na świecie właśnie teraz, ponieważ armia szatana nadal rozprzestrzenia wszędzie zamęt.

Próbują przejąć kontrolę nad wszystkimi finansowymi instytucjami, tak aby mogli sprawić Moim dzieciom straszne okrucieństwo.

Oni, zła grupa napędzana przez żądzę i moc, próbują także wywołać wojnę atomową w Iranie.

Moje dziecko, musicie się modlić, żeby Bóg Ojciec w Swoim Wielkim Miłosierdziu otworzył ich serca dla powstrzymania tych wydarzeń.

Nigdy nie traćcie wiary, dzieci, gdyż wasze modlitwy skutkują.

Wielkie zła, w tym aborcja, eutanazja, prostytucja i perwersje seksualne zaczynają teraz słabnąć na świecie.

Dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się Moim Najświętszym Różańcem w grupach wszędzie, jeśli to możliwe.

Szatan szybko traci swą moc, ponieważ Moja pięta zaczyna zgniatać głowę węża.

Teraz nie będzie długo trwało do przybycia Mojego Syna na ziemię.

On najpierw da wam ostatnią szansę na nawrócenie.

Następnie szybko przygotuje świat na Swoje Powtórne Przyjście.

Czas jest teraz krótki.

Dzieci, modlitwa jest bronią, aby powstrzymać armię szatana od ostatecznego prześladowania, które on planuje przeciwko ludzkości.

Pamiętajcie, że Mój Przedwieczny Ojciec przez Swoją Miłość i Litość ochroni was wszystkich, którzy w Niego wierzycie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o ocalenie tych, którzy nadal będą Mu nieposłuszni i zaprzeczą Prawdzie Istnienia Mojego umiłowanego Syna.

Czas jest gotowy. Otwórzcie wasze serca dla Boskiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Niebiosa zaczną się teraz zmieniać i następnie wszyscy zobaczycie ten Wielki Cud rozwijający się przed wami.

Bądźcie gotowi.

Przygotujcie wasze domy i módlcie się Moim Świętym Różańcem przy każdej okazji, aby rozluźnić uścisk złego.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

Dobre Nowiny – Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, usankcjonował ocalenie znacznej części ludzkości

Orędzie nr 323 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 24 styczeń 2012, godz.16.55

Moja droga, ukochana córko, to Ja, twój Jezus, który przychodzi do ciebie dzisiaj, aby dać ci Dobre Nowiny dla świata.

Dużo modlitw i cierpienia, ofiarowanych przez wiele Moich wybranych dusz na ziemi sprawiło, że o wiele więcej Bożych dzieci może być teraz uratowanych.

Dzieci, gdybyście zrozumiały moc poświęcenia się i modlitwy, nigdy nie przestawałybyście się modlić.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, usankcjonował ocalenie znacznej części ludzkości.

Oznacza to, że wielu nawróci się podczas Ostrzeżenia, a ci, którzy nie uczynią tego, mogą być uratowani ze względu na moc modlitwy.

Nie oznacza to, że wszyscy zostaną ocaleni, ponieważ, niestety, oni nie zechcą tego.

Ci zatwardziali ludzie, dla których najważniejsza jest wierność szatanowi i złym sektom, które on kontroluje na świecie, nie chcą być ocaleni.

Zamiast tego wybiorą inny raj. Zostali zwiedzieni, aby uwierzyć, że raj ten istnieje poza Jedynym, obiecanym ludzkości przez Mojego Ojca.

Ten fałszywy raj, w który wierzą zwolennicy satanistycznej bestii, nie istnieje.

Został on utworzony przez szatana w umysłach jego uczniów i jest po prostu iluzją. Aż tyle jest obiecane.

Ciemne dusze wierzą w inny wszechświat, inny podmiot, w którym Bóg nie istnieje.

Wierzą w inne formy życia, inne istoty i pokojowy reżim, z czego wszystko oparte jest na kłamstwie.

Nic z tego nie jest prawdziwe, dzieci. Nie może być, ani nie może istnieć, ponieważ nie zostało stworzone przez Mojego Ojca.

Bóg, Wszechmogący Ojciec, stworzył cały wszechświat – gwiazdy, planety i Ziemię, jak również całą przestrzeń pomiędzy nimi.

Módlcie się za tych, którzy podążają za takimi kultami.

Módlcie się więcej za te Moje dzieci, które, ponieważ odczuwają ból, poszukują tych duchowych ujść, które nie są od Boga.

Módlcie się teraz w dziękczynieniu za ten szczególny Dar, który jest obecnie ofiarowany ludzkości przez Mojego Ojca, tą Modlitwą Krucjaty numer 21.

„Chwalimy Cię i dziękujemy Ci

O Święty Boże, Wszechmogący Stwórco rodzaju ludzkiego za Miłość i Litość, jakie masz dla ludzkości

Dziękujemy za Dar Ocalenia, którym obdarzasz Twoje słabe dzieci

Błagamy Cię o Panie, abyś uratował tych, którzy podążają za złym

I aby ich serca zostały otwarte dla Prawdy ich wiecznego życia.

Amen.”

Cieszcie się dzieci z tego Wielkiego Daru.

Ale wciąż macie wiele pracy do wykonania, aby pomóc duszom tak wielu braci i sióstr, którzy pozostaną uparcie przeciwni Prawdzie Mojego Świętego Słowa.

Wasz Ukochany Jezus

Zbawiciel całej Ludzkości

Krucjata Modlitwy (21) – Dziękczynienie Bogu Ojcu za ocalenie ludzkości

Otrzymano wtorek, 24 styczeń 2012, godz.16.50

Módlcie się teraz w dziękczynieniu za ten szczególny Dar, który jest obecnie ofiarowany ludzkości przez Mojego Ojca, tą Modlitwą Krucjaty numer 21.

„Chwalimy Cię i dziękujemy Ci

O Święty Boże, Wszechmogący Stwórco rodzaju ludzkiego za Miłość i Litość, jakie masz dla ludzkości

Dziękujemy za Dar Ocalenia, którym obdarzasz Twoje słabe dzieci

Błagamy Cię o Panie, abyś uratował tych, którzy podążają za złym

I aby ich serca zostały otwarte dla Prawdy ich wiecznego życia.

Amen.”

Cieszcie się dzieci z tego Wielkiego Daru.

Ale wciąż macie wiele pracy do wykonania, aby pomóc duszom tak wielu braci i sióstr, którzy pozostaną uparcie przeciwni Prawdzie Mojego Świętego Słowa.

Wasz Ukochany Jezus

Zbawiciel całej Ludzkości