Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej do Watykanu

Orędzie nr 325 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 26 styczeń 2012, godz.21.40

Moja droga, ukochana córko, nadszedł czas ujawnienia światu pełnej Prawdy o tajemnicach Bożego Królestwa.

Prawda została ukryta na jakiś czas. Uznanie Mojej Boskiej interwencji w świecie poprzez cuda, objawienia i boskie komunikacje do wybranych dusz, zostały spychane na bok przez Mój Kościół przez wiele lat.

Dlaczego Mój Kościół odczuwał potrzebę tłumienia prawdy, kiedy była potrzebna, aby wzmocnić wiarę Moich  dzieci na całym świecie, jest tylko jemu wiadome.

Każdy prawdziwy wizjoner, Mój i Mojej Najświętszej Matki, był na początku przez Mój Kościół ignorowany i traktowany z pogardą.

Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została podana światu, ponieważ ujawniała prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej do Watykanu.

Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona w celu ochrony nikczemnej sekty, która od czasu Objawienia Mojej Matki w świętym sanktuarium w Fatimie, w wielkiej liczbie weszła do Watykanu.

Moja córka Łucja została uciszona przez siły, które kontrolują część Watykanu, nad którą Moi biedni, ukochani Papieże mają niewielką władzę.

Zobaczcie, jak nie tylko przekręcili Prawdę Mojej Nauki, ale wprowadzili nowe metody katolickiego kultu, który obraża Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Kościół Katolicki jest jedynym Prawdziwym Kościołem i jako taki jest głównym celem szatana i jego podłej sekty.

Prawda pochodzi ode Mnie.

Prawda jest dla ludzkości niewygodna, ponieważ może wymagać osobistego poświęcenia.

Prawda powoduje w niektórych przypadkach oburzenie i w wielu przypadkach traktowana jest jako herezja.

Jednak tylko Prawda może wyzwolić was od kłamstw. Kłamstw, które pochodzą od szatana, i które tworzą ciężkie brzemię na waszej duszy.

Nadszedł czas dla Prawdy, aby została zaprezentowana w świecie, który jest pełen kłamstw.

Moja córko, tak wiele kłamstw przedstawionych zostało Moim dzieciom przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych politycznych przywódców i organizacje, jak również fałszywe media.

Tak wiele prawdy jest ukryte. Mimo to, jeśli prawda o tym, co się dzieje na świecie zostałaby dziś ujawniona, zaakceptowałoby ją bardzo niewielu ludzi.

To samo odnosi się do Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Przedwiecznego Ojca i dane Jego prorokowi Mojżeszowi.

Prawda nigdy nie zmienia się, nieważne jak bardzo ludzkość próbuje ją zmienić.

Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet wśród Kościołów Chrześcijańskich.

Nie zabijaj – oznacza, że nie możecie zabijać innej ludzkiej istoty. Nie odnosi się do samoobrony, ale każdej innej sytuacji.

Nikt nie może usprawiedliwiać morderstwa – aborcji, egzekucji lub eutanazji. Nikt.

Jest to grzech śmiertelny i karą jest życie w piekle na wieki.

Czy Moje dzieci akceptują to Moja córko? Nie, oni nawet uchwalili prawa, które czynią to nie tylko dopuszczalnym, ale wybaczalnym w oczach Boga. Ale tak nie jest.

Codziennie łamane jest każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca.

Jednak Mój Kościół nigdy nie głosi o powadze grzechu. Nigdy nie mówi ludziom, że pójdą do piekła, jeśli popełniwszy grzech śmiertelny nie okazują skruchy.

Moje Serce jest głęboko zranione.

Oni, Moje kościoły na całym świecie, nie głoszą prawdy.

Wielu Moich wyświęconych Sług już nie wierzy w piekło lub czyściec.

Nie akceptują Przykazań Mojego Ojca. Usprawiedliwiają każdy grzech.

Mówią o Miłosierdziu Mojego Ojca, ale zaniedbują wyjaśniania konsekwencji umierania w stanie grzechu śmiertelnego. Przez niewykonywanie swoich obowiązków, do których zostali powołani, urażają Mnie bardzo.

Są oni w wielu przypadkach odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Obudźcie się dla Prawdy wy wszyscy, którzy wyznajecie, że jesteście wierzącymi w Boga, Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy i wiedzcie o tym, że:

Istnieje tylko Jedna Prawda.

Nie może być więcej, niż Jednej Prawdy.

Wszystko inne niż Prawda jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Niebieskiego Ojca, Wszechmogącego Boga,  Stworzyciela wszystkich rzeczy.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus