Apel do Duchowieństwa: Przygotujcie Moje stado na Moje długo oczekiwane Powtórne Przyjście na ziemię

Orędzie nr 326 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 27 styczeń 2012, godz.23.50

Ja Jestem waszym umiłowanym Jezusem, Synem Najwyższego Boga, który narodził się z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja droga, ukochana córko, nie zapominaj nigdy, że kiedy pracujesz dla Mnie będziesz prześladowana, gdyż ludzkość nie lubi słuchać prawdy, kiedy ją wam ujawniam w tych ostatecznych czasach.

Moje Święte Słowo było przez tak długi czas odrzucane, ale już dłużej tak nie będzie.

Mój Głos będzie usłyszany na całym świecie. Moja Miłość objawi się w całej Mojej Chwale i człowiek będzie w końcu w stanie uwolnić się z kajdanów zła, umieszczonych wokół jego kostek przez szatana.

Gdy prawda przeniknie dusze Moich dzieci i przyniesie im wolność, na którą tak długo oczekiwały, spowoduje to niestety podział.

Moi umiłowani, wyświęceni słudzy, księża i całe religijne duchowieństwo w Świętym Katolickim Kościele wiedzcie, że kocham was wszystkich.

Tak wielu z was oddało swoje życie dla Mnie ze szlachetnym sercem. Musicie teraz polegać na Mnie.

Musicie modlić się o prowadzenie, abyście pozostali silni w waszej wierze i o rozeznanie przez cały czas.

Nigdy, ani na chwilę, nie odrywajcie ode Mnie waszego wzroku.

Potrzebuję was, aby przygotować Moje stado na powitanie Mnie podczas Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Musicie wytrwać i nie dopuścić, aby odwieść was od waszej miłości do Mnie, bez względu na to, jakiej presji zostaniecie poddani.

Jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę wezwać was, abyście podjęli waszą broń dla ratowania Mojego Kościoła. Ten właśnie Kościół, oparty na Skale przez Mojego ukochanego ucznia Piotra, nigdy nie zawiedzie.

Wróg może sądzić, że zostanie zniszczony, ale byłoby to pochopne założenie.

Nikt nie może zniszczyć i nie zniszczy Mojego Kościoła. Powstanie z popiołów, aby głosić Moją Chwałę, kiedy powrócę, aby ocalać Moje Królestwo na ziemi.

Nigdy, przenigdy, nie wolno wam opuścić Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela.

Gdyż beze Mnie nie ma Światła. Bez Światła nie ma przyszłości.

Moja córko, daję światu tą Krucjatę Modlitwy (22) dla Katolickiego Duchowieństwa, do odmawiania:

„O Mój ukochany Jezu,
zachowaj mnie silnym i rozpalaj płomień mojej miłości do Ciebie
w każdym momencie mojego dnia.
Nigdy nie pozwól temu płomieniowi miłości do Ciebie migotać lub zgasnąć.
Nigdy nie pozwól mi osłabnąć w obecności pokus.
Daj mi łaski potrzebne do wypełnienia mojego powołania, mojego oddania, mojej wierności
i do stania na straży nauk ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego.
Ofiaruję Ci moją wierność na zawsze.
Ślubuję moje poświęcenie, aby walczyć w Twojej armii,
tak żeby Kościół Katolicki mógł znów powstać w chwale,
aby powitać Cię, drogi Jezu, kiedy ponownie powrócisz.
AMEN”

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości