Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia

wtorek, 31 stycznia 2012, godz. 21.30

(Orędzie nr 330 z serii Ostrzeżenie)

(Orędzie to zostało przekazane Marii Bożego Miłosierdzia po upływie półtorej godziny, podczas Adoracji Eucharystii.)

Moja umiłowana córko, jakąż radością jest dla Mnie miłość, jaką okazują Mi ci Moi ukochani wyznawcy, których miłość jest tak ściśle powiązana z Moim Najświętszym Sercem.

Te Moje wierne dzieci są źródłem Mojej radości, a ich miłość do Mnie daje Mi takie ukojenie pośród Mego bólu.

Są oni światłem, które przynosi Mi moc potrzebną do prowadzenia Mojej armii.

Te Moje wybrane dzieci uważają, że to była wyłącznie ich wiara, która je do Mnie przywiodła.

To, z czego one sobie nie zdają sobie sprawy, to to, że Mój Święty Duch zstąpił na nie, szczególnie na te z otwartymi sercami, tak aby mogły dołączyć do Reszty Mojego Kościoła na ziemi.

Oni, Moi ukochani wyznawcy, którzy okazują posłuszeństwo, niezłomną wolą i których dusze przepełnia czysta miłość, będą fundamentem, na którym odbuduję teraz Mój Kościół na ziemi.

Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.

Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ten Mój Dar umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.

Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

O Mój Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.

Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.

Amen.

Idźcie dalej w pokoju, Moi ukochani wyznawcy, i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi ogromną radość Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, Mojej Świętej Matce, aniołom i wszystkim Świętym w niebie.

Kocham was wszystkich. Czekam na moment, kiedy obejmę Moimi ramionami każdego z was, tak że odnajdziecie pokój, miłość i radość, na które oczekiwaliście przez całe wasze życie na ziemi.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.