Czy myśleliście, że Ja ignorowałbym was aż do Dnia Sądu Ostatecznego?

Orędzie nr 332 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 02.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, jakże jestem szczęśliwy z odpowiedzi Moich wyznawców na Mój wielki dar Zupełnego Odpustu dla całkowitego rozgrzeszenia.

Ale jakże smutny jestem wobec tych niewdzięcznych serc, które odrzucają Mój prezent.

Te dusze nie rozumieją, że tylko Bóg Ojciec może zatwierdzać ten dar Zupełnego Odpustu.

Czy jest dany światu przez Mojego Świętego Wikariusza, czy przeze Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, nie jest istotne.

To co jest ważne, to że pozostało niewiele czasu na ratowanie dusz ludzkości.

Wy, którzy kwestionujecie Moje Słowo wiedzcie, że Ja jestem waszym Boskim Zbawicielem mówiącym do was z Nieba.

Czy nie zaakceptujecie, że Ja istnieję? Że chcę wam wysłać wiadomość w tych ostatecznych czasach?

Czy myśleliście, że Ja ignorowałbym was aż do Dnia Sądu Ostatecznego? Że nie przygotowałbym waszych dusz, komunikując się z wami w ten sposób?

Jeśli wierzycie we Mnie, to musicie wierzyć w Boską interwencję. Jeśli tak nie jest, to nie otworzyliście waszych serc.

Skąd wiecie, że to Ja?

Proszę was, usiądźcie teraz i mówcie do Mnie prywatnie. Poproście Mnie o łaskę Ducha Świętego, a Ja natychmiast odpowiem otwartym i czystym duszom.

Odłóżcie swoją zbroję i pozwólcie Mi dać wam ten szczególny dar.

Wiedzcie, że urażacie Mnie odrzucając Moje prezenty. Czy to również oznacza, że odrzucicie Moje Miłosierdzie?

Pochylcie głowy i poproście o przebaczenie. Kiedy przychodzicie do Mnie w pokornej wdzięczności, oświecę was dla Prawdy.

Gdy otworzycie wasze oczy dla Prawdy, wyleją się wasze łzy zrozumienia i w końcu podziękujecie Mi za Mój wielki Dar rozgrzeszenia.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.