Dzienne archiwum: 5 lutego 2012

Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane

Orędzie nr 334 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.10.55

Moja najdroższa, ukochana córko, twoja wierność wobec Mnie jest codziennie wystawiana na próbę. Tak wielu próbuje zatrzymać cię w twojej pracy dla Mnie, a mimo to nie potrafią tego zrobić ze względu na Świętą ochronę przyznaną ci z Niebios. Ci, którzy próbują zadać ci ból, cierpienie i znęcać się nad tobą, będą ukarani. Nie będę tolerował takich działań.

Pamiętaj, to zostało przepowiedziane, że nikt nie może powstrzymać ognia Ducha Świętego, który wyleje się z Moich najświętszych przekazów dla całej ludzkości.

Proszę zatem, żebyś nadal nie zważała na przeszkody umieszczane przed tobą i ignorowała nienawiść, gdyż ona pochodzi od szatana.

Zajmowanie się nienawiścią powoduje jej rozprzestrzenianie.

Zignoruj ją, a umrze, ponieważ nie będzie mogła znaleźć pożywienia potrzebnego jej do wzrostu i jątrzenia.

Teraz chcę, byś powiedziała Moim dzieciom, że wydarzenia przepowiedziane w Księdze Objawienia rozgrywają się teraz na świecie.

Moje dzieci nie muszą być przerażone, ponieważ ich wiara i ich modlitwy pomogą osłabić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i apostazji.

Pojawią się wojny, które obejmą Iran, Izrael, Egipt i Syrię. Wszystko będzie ze sobą powiązane.

Również Italia cierpieć będzie negatywne skutki, które połączone będą ze wzrostem w siłę fałszywego proroka i jego partnera antychrysta.

Módlcie się mocno, aby wszystkie kraje nie zostały przyciągnięte do globalnej siły, która będzie kontrolować wasze pieniądze, gdyż jeśli im się to uda, to będzie bardzo trudno.

Módlcie się do Boga Ojca tak, aby mógł oddalić takie okropności.

Modlitwa za dusze innych, uratuje wasze własne dusze. To wszystko, o co proszę. Modlitwa.

Módlcie się również o nawrócenie.

To nie jest teraz długo, aby zrozumieć sens wszystkich rzeczy, Moja córko. Wszystko będzie dobrze od momentu, gdy po Ostrzeżeniu nastąpi nawrócenie.

Idź teraz i powiedz Moim dzieciom, aby się nigdy nie obawiały, kiedy głoszą Moje Słowo. Ja będę stał obok nich.

Jeśli będą wyszydzani, mogą być pewni Prawdy tego Mojego Najświętszego Słowa.

Wasz ukochany Jezus

Matka Zbawienia: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc uratować swój naród

Orędzie 330, niedziela, 5 lutego 2012, godz. 13.15

Moje dziecko, wzywam wszystkie Moje dzieci, aby modliły się w tym czasie o jedność na świecie.

Wiara w Mojego Syna zanika i Moje dzieci zostały pozostawione z jałowymi duszami.

Ja jestem waszym Niepokalanym Sercem i przez Miłość, jaką mam dla Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, będę z Nim ściśle współpracować, aby ocalić ludzkość.

Za sprawą modlitwy o wstawiennictwo do Mnie będę błagać Mojego Ojca, Najwyższego Boga, aby zatrzymał Swą rękę sprawiedliwości, jeśli idzie o tę srogą karę, którą On chce zesłać na ziemię, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nikczemności.

Dzieci, pomogę wam zbliżyć się do Serca Mojego Syna. Gdy pracujemy razem, Moje dzieci, możemy oddalić katastrofy na całym świecie.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Mojego Świętego Różańca, bo gdy odmawiacie Go codziennie, możecie pomóc uratować swój naród.

Gdy odmawiacie Mój Różaniec, moc szatana zostaje osłabiona. Ucieka on z ogromnym bólem i staje się bezsilny. Bez względu na to, do jakiej chrześcijańskiej wiary należycie, najważniejsze jest to, aby odmawiać Go co najmniej raz dziennie.

Tak wielu ludzi nie akceptuje Mnie, waszej Świętej Matki.

Tak jak Mój Syn, jestem odrzucana, wzgardzana, znieważana i poniżana. Mimo tego, dzięki prośbom o Moją pomoc, mogę niezwłocznie zanieść dusze do Świętego Serca Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dzieci, Mój Syn, Jezus Chrystus, jest waszym Zbawicielem i On nigdy nie odrzuci grzeszników, bez względu na to, poczerniałe są ich dusze.

Jeżeli odczuwacie skruchę za to, że Go urażaliście, to po prostu zawołajcie do Mnie, waszej kochającej Matki, a Ja wezmę was za rękę i do Niego zaprowadzę.

Mój Syn przygotowuje się do przyjścia, aby zebrać wszystkie Swoje dzieci razem, tak abyście wszyscy mogli połączyć się z Nim w Nowym Raju na ziemi. Lecz tylko czyste i pokorne
dusze mogą tam wejść.

Musicie rozpocząć swoje przygotowania teraz. Zacznijcie od odmawiania Mojego Świętego Różańca.

Jest to tak ważna modlitwa, że musi teraz na własnych prawach stać się Modlitwą Krucjaty.
Krucjata Modlitwy (26) Módlcie się na Różańcu, aby uratować swój naród

O Królowo Różańca Świętego,
Tyś raczyła przybyć do Fatimy,
aby odsłonić trojgu pastuszkom
skarby Łask ukryte w Różańcu.

Natchnij moje serce szczerą miłością
ku tej modlitwie,
abym, medytując nad Tajemnicami naszego
Odkupienia, które są w niej rozważane,
mógł zostać ubogacony jego owocami
i wyprosić pokój dla świata,
nawrócenie dla grzeszników i dla Rosji.

(W tym miejscu proszę wymienić swoją prośbę.)
Proszę Cię o to dla większej chwały Bożej,
dla Twojej własnej czci
oraz dla dobra wszystkich dusz,
a szczególnie dla mojej własnej duszy.

Amen.

Dzieci, odczujecie pokój, kiedy medytujecie z Moim Różańcem.

Ponieważ po odmówieniu Go wylewane są na was łaski, będziecie wiedzieć, że oszust odsunął się od was daleko, a na jego miejscu jest Miłość. Miłość pochodzi od Mojego Przedwiecznego Ojca.

Kiedy poczujecie Miłość w waszych sercach, będziecie wiedzieć, że wygraliście bitwę, pokonując złego.

Wasza ukochana Królowa Aniołów

Matka Zbawienia