Dzienne archiwum: 6 lutego 2012

Krucjata Modlitwy (26) – Módlcie się na Różańcu, aby pomóc uratować swój naród

W orędziu danym Marii Bożego Miłosierdzia w niedzielę, 05.02.2012, Najświętsza Maria Panna apeluje do ludzi o odmawianie Jej Świętego Różańca, aby pomogli ratować swoje narody.

Modlitwa Krucjaty (26) – Różaniec do Najświętszej Marii Panny (patrz link -ang.*)

http://www.thewarningsecondcoming.com/how-to-pray/how-to-pray-the-rosary/

(*Od tłumacza – dla nie znających Różańca podaję krótki opis po polsku za stroną www.rozaniec.eu – nie jest to jednak tłumaczenie z linku ze strony angielskiej)

Sposób odmawiania Świętego Różańca
•    Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
•    Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
•    Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
•    Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
•    Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
•    Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” lub „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w Swoim Sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Wiele razy w historii Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

Po zakończeniu rozważania całej części różańca dołącza się często modlitwę w intencjach papieża, najczęściej „Pod Twoją Obronę”
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
O Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Bóg Ojciec: Świat poddawany jest karze – Moja interwencja jest konieczna

Orędzie nr 335 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.15.00

Moja córko, świat poddawany jest właśnie karze, jako następstwo okropnego grzechu kontynuowanego przez ludzkość.

Chociaż wiele z tej kary zostało oddalone, Moja ręka spadnie teraz na niegodziwości, które popełniane są w każdym zakątku świata.

Tak wiele nienawiści do Mnie, Boga Ojca, musi zostać powstrzymane, albo Moje dzieci będą cierpieć jeszcze większą okropność.

Przygotowuję teraz świat na zmiany niezbędne, aby oczyścić ziemię, tak żeby było to zgodne z Moim planem ratowania ludzkości.

Tak wiele dusz jest dręczonych przez grzech.

Ja Jestem Bogiem całego Stworzenia i nie będę siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak Moje dzieci niszczą się nawzajem.

Moja córko, istnieje nikczemny plan zniszczenia większości ludzkości poprzez wojnę.

Te wojny nie są przypadkowe.

Czy widzieliście, jak wiele ich ma miejsce, wśród tylu narodów, wszędzie?

Jest to przez rękę antychrysta, który cierpliwie oczekuje na swój moment chwały na ziemi.

On, gdy narody znajdą się na swych kolanach, wmaszeruje i utworzy fałszywy pokój własnej pokrętnej roboty. To będzie maska oszustwa.

Moja kara będzie uwolniona wobec tych narodów, które biorą udział w tym wielkim oszustwie dla kontrolowania świata poprzez przejęcie narodów.

Moja córko, bądźcie silni, gdyż okres ten, kiedy ziemia będzie się trzęsła, nie potrwa długo. Jest to konieczne, aby obudzić Moje dzieci.

One, Moje dzieci, zostały ostrzeżone, ale nie cierpią Mojego Głosu.

Moje biedne dzieci, które żyją dobrym życiem, i które z przerażeniem patrzą na zło w ich świecie, muszą zrozumieć, że Moja interwencja jest konieczna.

Jeśli Ja nie powstrzymam tego, co się dzieje, wtedy większość ludzkości zostanie zniszczona.

Módl się, aby Moje dzieci modliły się o pokój w swoich krajach.

Nigdy nie obawiajcie się głosić Mojego Słowa, nawet jeśli jesteście prześladowani, gdyż tylko jedna dusza wyznająca głośno swą wiarę, jest wystarczająca dla stu nawróceń.

Idźcie w pokoju. Nadszedł czas dla Mnie, Boga Ojca, aby zatwierdzić otwarcie złamanych pieczęci. Tylko wtedy ludzkość zaakceptuje, że oni są bezsilni.

Oni nie kontrolują świata, gdyż tak nie może być.

Tylko Stwórca całej ludzkości ma władzę nad szatanem i teraz uwolnię karę na te zimne serca i dusze ciemności, które ślubowały mu swoje posłuszeństwo.

Końcowe etapy oczyszczania rozpoczną się teraz.

Bóg Ojciec