Módlcie się, aby zapobiec wojnie nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną trzecią ludzkości

Orędzie nr 337 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 06.02.2012, godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą się razem zjednoczyć jak jedna rodzina i muszą być silni.

Ofiaruję wszystkim Moim ukochanym i ufnym wyznawcom łaski, aby zachowali spokój wśród burzy.

Podczas gdy ziemia nadal będzie się trząść pod każdym względem, pocieszające są dla Mnie wasze modlitwy w tym czasie.

Jakże łamie Mi to serce, widzieć niewinnych zabijanych w wojnach na Środkowym Wschodzie. Te biedne dusze są ciężko doświadczane i cierpią tak jak cierpiałem Ja.

Nikczemność, którą widzę, zostanie osłabiona i Ręka Mojego Ojca opóźni, ale nie powstrzyma tych krajów od wzajemnego zabijania.

Pieczęcie zostały złamane, Moja córko, i wojny wyłonią się szybko.

Módlcie się, żeby globalne okrucieństwo wojny nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną trzecią ludzkości, mogło być oddalone.

Dzieci, potrzebuję więcej modlitw. Wiem, jak mocno się modlicie, ale proszę, błagam was, zachęcajcie jak najwięcej grup modlitewnych, przyjaciół i rodzin do modlenia się o pokój.

Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty (27) – Modlitwę o pokój na świecie

„O mój Jezu błagam o Miłosierdzie
Dla tych cierpiących przez straszne wojny.
Proszę, aby pokój wprowadzony został w tych dręczonych narodach,
Które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Błagam, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, tak żeby
Powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, które przykrywają cały świat.
Amen”

Moja córko, wzywam was, bądźcie cierpliwi, gdyż to nie potrwa długo przed Spowiedzią (Ostrzeżeniem – przyp. tłum.). Od chwili, gdy Ona się odbędzie, wszystko stanie się spokojniejsze.

Idźcie w pokoju i miłości. Ponad wszystko pokładajcie całe wasze zaufanie w waszym ukochanym Jezusie.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus