Tajemnice tak długo ukryte w archiwach Bożego Królestwa

Orędzie nr 338 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 07.02.2012, godz.20.00

Ja Jestem waszym umiłowanym Jezusem, Synem Najwyższego Boga, zrodzonym z Maryi Niepokalanego Serca. Przychodzę w Imię Świętej Trójcy.

Są to dni, Moja droga, ukochana córko, które uważać będziesz za najtrudniejsze. Twoje cierpienie, przekazywane Mi z radością oraz poddanie się w twoim sercu uratuje wiele dusz. Musisz być dzielna, kiedy to czynisz i nie musisz martwić się o swoje zdrowie, ponieważ jest to tylko kolejna próba, która nie potrwa zbyt długo, ale która zdecydowanie przyczyni się do przyprowadzenia Mi zagubionych dusz.

Moja Księga Prawdy jest dawana, tak żeby wierzący świadczyli Mojemu ogłoszeniu tajemnic, tak długo ukrytych w archiwach Bożego Królestwa.

Teraz, gdy Prawda jest rozplątywana, ludzkość musi zaakceptować, że to Moje Najświętsze Słowo przedstawione zostanie każdemu do przemyślenia.

Zapewni to słodkie ukojenie dla waszych dusz, ale dla tych, którzy są ode Mnie odsunięci, będzie bardzo trudne do zaakceptowania.

Gorycz Prawdy jest trudna do przełknięcia, ale jeśli zostanie przyjęta, przyniesie ulgę tym, którzy zaakceptują, że to rzeczywiście jestem Ja, wasz drogi Jezus, który przychodzi w tych czasach, aby was objąć.

Ja, Baranek Boży, przychodzę teraz, aby doprowadzić was do waszego Ocalenia.

Bez Mojej pomocy nie byłoby to możliwe.

Przynoszę wam teraz Światło i musicie pójść za Mną, kiedy poprowadzę was do Nowego Raju.

Wzywam was wszystkich, bądźcie odważni, silni i nieustraszeni na okropnym pustkowiu, gdzie się znajdujecie.

To nie będzie łatwe, ale obiecuję wam, że siła, którą wam dam, uczyni tą podróż mniej uciążliwą.

Zaakceptujcie to, czego świadkami jesteście w świecie, jako oczyszczanie kontynuowane z wielką intensywnością. Ponieważ jest to konieczne.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o cierpliwość i wytrwałość, ponieważ musicie wznieść się ponad ciemność i pomóc Mi przyprowadzić do Światła całą ludzkość.

Nigdy nie traćcie nadziei. Po prostu pamiętajcie, że wszystko co się liczy, to zjednoczenie się ludzkości.

Wasze modlitwy, cierpienie i miłość do Mnie pomogą zjednoczyć Moją Świętą i drogą Rodzinę w Moim Nowym Raju na ziemi.

Dzieci, oczekujcie na to z utęsknieniem, gdyż jest to życie, dla którego jesteście przeznaczone, gdy postępujecie zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Kocham was i błogosławię was, drogie dzieci, za waszą miłość i współczucie dla Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela.

Wasz Jezus