Dzienne archiwum: 9 lutego 2012

Najświętsza Maria Panna: Zły nie spocznie, dopóki Kościół Katolicki nie zostanie powalony na ziemię

Orędzie nr 339 z serii Ostrzeżenie

Środa, 08.02.2012, godz.20.30

Ja jestem Niepokalanym Poczęciem. Ja jestem Dziewicą Maryją, Bożą Matką.

Moje dziecko, ten biedny świat pogrążony jest w chaosie i tak jak będzie to trwało nadal, tak też z dnia na dzień przybliżał się będzie czas Ostrzeżenia.

To zostało przepowiedziane, że nienawiść do Mojego Syna rozszerzy się na Jego Święty Kościół na ziemi. To się już wydarzyło.

Zły nie spocznie, dopóki Kościół Katolicki nie zostanie powalony na ziemię.

Kiedy Kościół załamie się, wyłonią się dwie strony. Bez względu na to, jak bardzo Kościół będzie cierpiał, nie może umrzeć, ani nie umrze. To się nie może stać, dzieci.

Gdyż chociaż Bóg Ojciec może dopuścić, aby Kościołowi na ziemi zadane było takie samo biczowanie, jak to cierpiane przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, to tak jak Mój drogi Syn, powstanie on w chwale raz jeszcze.

Nigdy nie opuszczajcie Katolickiego Kościoła.

Nigdy nie odmawiajcie Mojego Syna innym Kościołom Chrześcijańskim. Wszyscy bowiem jesteście wyznawcami Chrystusa.

Wszyscy z was, z pobożnością dla Mojego Syna, musicie odłożyć na bok wasze różnice i łączyć się razem, aby zwalczać antychrysta.

Módlcie się o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych poprzez tą specjalną Modlitwę Krucjaty (28)

„O Najwyższy Boże
Klękamy przed Tobą, aby błagać o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci
W walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi.
Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie
W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze.
Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali, w Imię
Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Wielbimy Ciebie.
Kochamy Ciebie.
Jednoczymy się, aby starać się o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi
W próbach, którym może stawimy czoła w nadchodzących latach. Amen.”

Zaufajcie Mi dzieci, abym poprowadziła was w kierunku Nowego Raju i Królowania Mojego Syna na ziemi, ponieważ tak zostało zamierzone.

Wasza kochająca Matka
Matka Ocalenia

Krucjata Modlitwy (28) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

Środa, 08.02.2012, godz.20.30

Módlcie się o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych poprzez tą specjalną Modlitwę Krucjaty (28)

„O Najwyższy Boże
Klękamy przed Tobą, aby błagać o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci
W walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi.
Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie
W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze.
Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali, w Imię
Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Wielbimy Ciebie.
Kochamy Ciebie.
Jednoczymy się, aby starać się o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi
W próbach, którym może stawimy czoła w nadchodzących latach. Amen.”

Zaufajcie Mi dzieci, abym poprowadziła was w kierunku Nowego Raju i Królowania Mojego Syna na ziemi, ponieważ tak zostało zamierzone.

Wasza kochająca Matka
Matka Ocalenia

Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja — to wszystko są grzechy śmiertelne

czwartek, 9 lutego 2012, godz. 15.00

Moja droga, umiłowana córko, człowiek musi odwrócić się od grzechu i to szybko. Tak wiele grzechów nie jest już dzisiaj jako grzechy postrzeganych.

Tak wiele krzywd jest wyrządzanych Mojemu Ojcu bez jakiegokolwiek poczucia winy.

Dzieci, musicie się zatrzymać. Niszczycie wasze życie. Szatan szydzi ze Mnie, gdy chwali się tymi duszami, które kradnie Mi w każdej sekundzie.

Gdybyście zobaczyli dusze, ich miliony, spadające w wiekuiste ognie, umarlibyście z powodu szoku.

Jak Mi to łamie serce, kiedy widzę, jaką mękę muszą cierpieć te dusze, które żyły w strasznym grzechu, będąc na ziemi.

Grzechy, które zostały przez nie zawinione, nie zawsze są tymi, które podejrzewacie o to, że są grzechami śmiertelnymi.

Mówię o cudzołóstwie, tak bez oporów akceptowanym w dzisiejszym świecie, o oglądaniu i uczestnictwie w pornografii, prostytucji i wyzysku seksualnym.

Zwracam się też do tych, którzy nienawidzą innych, a także do tych, którzy są przyczyną bólu i cierpienia tych mających mniej szczęścia, niż oni sami.

Dotyczy to również jest grzechu bałwochwalstwa, gdzie ponad wszystko czcicie dobra materialne, mimo że są one niczym, tylko popiołem.

Czy nie rozumiecie, że od chwili, kiedy zaczynacie grzeszyć w ten sposób, codziennie oddalacie się coraz bardziej ode Mnie? Wtedy uwolnienie się z uchwytu, nałożonego na was przez króla ciemności, staje się bardzo trudne.

Obudźcie się, dzieci. Zdajcie sobie sprawę z istnienia piekła i nabierzcie lęku przed przejściem przez wrota do wiecznego potępienia.

Mówię wam to nie, aby was straszyć, ale aby sprawić, że zrozumiecie, iż grzech śmiertelny tam was doprowadzi was, jeśli nie zwrócicie się teraz do Mnie.

Modlitwa, i to wiele modlitwy będzie potrzeba, aby wrócić do Mnie; ale wiedzcie o tym: Jeżeli ci z was, którzy są zrozpaczeni, pełni smutku i którzy czują się bezradni z powodu otchłani grzechu, w której tkwią, po prostu poproszą — to Ja wam wybaczę.

Musicie okazać prawdziwą skruchę i pójść teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie iść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją Modlitwę Krucjaty o Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia przez okres siedmiu kolejnych dni (Krucjata Modlitwy (24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia):

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.

Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje
Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę
o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała
naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie,
aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi
swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.

Amen.

Ja nigdy nie rezygnuję z grzeszników i odczuwam dla nich szczególną miłość.

Kocham ich w bardzo szczególny sposób, ale czuję wstręt do ich grzechów.

Dzieci, pomóżcie Mi was ocalić. Nie odkładajcie tego, aż będzie za późno.

Wasz Umiłowany Jezus