Inne kraje podążą za Anglią w zakazie publicznej modlitwy

Orędzie nr 344 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.02.2012, godz.10.30

Moje dziecko, jakże płaczę, kiedy widzę, jak wielu stara się stłumić cześć dla Mojego ukochanego Syna.

Mówiłam ci wcześniej, że bitwa się rozpoczęła. Plany zakazu publicznej modlitwy do Boga Ojca i Jego drogiego Syna Jezusa Chrystusa, zostały już rozpoczęte w Anglii.

To jest dopiero początek. Bardzo niedługo będzie to zastosowane w szkołach i innych miejscach publicznych, aż stanie się nielegalnym modlenie się w Kościołach poświęconych Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nienawiść wśród ludzi, i to tych na wysokich pozycjach, do Mojego Syna oznacza, że zrobią wszystko, co mogą, aby zakazać publicznego praktykowania Chrześcijaństwa.

Ci, którzy nienawidzą Mojego Syna mówią, że w Mojego Syna nie wierzą. Ale jak mogą okazywać tak dużo nienawiści do kogoś, w kogo nie wierzą?

Ich pogarda dla Mojego Syna stanie się wyraźniejsza, kiedy inne kraje podążą za Anglią w zakazie publicznego praktykowania Chrześcijaństwa.

Oddawanie czci Mojemu Synowi stanie się przestępstwem.

Ucierpią także inne religie, które wyznają wiarę w Boga Ojca.

Jednak nie będą one tak cierpiały, jak Kościół Rzymsko-Katolicki i pozostali Chrześcijanie. Ich cierpienie stanie się intensywne.

Módlcie się dzieci, aby oddalić wiele z tego zła, kiedy staje się teraz bardziej widoczne.

Tak długo ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Mojego Syna, pozostawali ukryci.

Teraz rzucą się do przodu z pewnością siebie i będą prześladować Mojego Syna poprzez cierpienia, które będą zadawać Jego wyznawcom.

Dzieci, módlcie się mocno, aby ochronić waszą wiarę i wasze prawo do czczenia Mojego Syna w miejscach publicznych, bez bycia zmuszonym do odczuwania wstydu.

Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (29) o ochronę praktykowania Chrześcijaństwa.

”O Mój Panie, Jezusie Chrystusie
Błagam Cię, wylej Twojego Świętego Ducha
Na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach mają nienawiść do Ciebie.
Modlę się, żeby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia
I żeby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły czcić Cię z godnością, wznosząc się ponad wszelkie prześladowania.

Proszę wypełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego Ducha, tak żeby mogły powstać z
Odwagą i prowadzić Twoją armię do ostatecznej batalii przeciw szatanowi, jego demonom oraz
wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.
AMEN”

Idź w pokoju Moje dziecko i powiedz światu, aby przygotował się do tej wielkiej niesprawiedliwości.

Dziękuję ci, za twoją odpowiedź na Moje dzisiejsze wezwanie.

Maryja, Królowa wszystkich aniołów
Matka Ocalenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.