Dzienne archiwum: 14 lutego 2012

Ostatnie dni szatana: jak osa, kiedy umiera, użądlenie będzie najbardziej bolesne

Orędzie nr 346 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 13.02.2012, godz.15.30

Moja córko, pamiętajcie proszę, że człowiek musi tylko patrzeć wokół siebie, aby poznać, że wielkie zmiany pojawiły się w świecie.

Zwykłe, codziennie wydarzenia nie wyglądają już na takie same. Przyjemności, które wam, dzieci, dostarczały korzyści materialne, straciły swój blask. One już was nie pociągają. Są zabarwione maską nicości.

Dlaczego tak jest? Czy nie wiecie, że jest to zmora antychrysta i jego obecność na ziemi, która rzuca te cienie?

On, nasienie szatana, zaraża każdy poziom waszego społeczeństwa, w tym politykę, siły wojskowe, instytucje finansowe, organizacje humanitarne, a nawet wasze kościoły.

Ani jeden sektor nie został oszczędzony, po to aby on mógł zadać ludzkości ból w tych swoich ostatnich dniach na ziemi.

Pamiętajcie, że Ja, wasz Jezus, dałem wam, Moim wyznawcom, moc Ducha Świętego, aby uczynić tych złych sprawców bezsilnymi.

Im bardziej rośniecie w siłę w bitwie poprzez potęgę waszej wiary, tym słabszy będzie uchwyt antychrysta.

Modlitwa, a zwłaszcza Modlitwy Krucjaty dawane tobie, Mojemu posłańcowi, pomogą wypędzić to zło.

Całe zło może być zniszczone przez modlitwę. To jest takie proste.

Dni przetrwania szatana i jego armii są policzone. Jednak jak osa, kiedy umiera, użądlenie będzie najbardziej bolesne.

Okażcie cierpliwość i wytrwałość podczas tych prób, a wy, Moja armio, w nadziei i zaufaniu pomaszerujecie w jedności ku bramom Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

Pismo Święte nie jest spychane na bok na korzyść tych przekazów

Orędzie nr 345 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.02.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, wczoraj tęskniłem za tobą. Czy pamiętasz, że budziłem cię w nocy? Byłaś zbyt zmęczona, a tak chciałem wówczas z tobą porozmawiać.

Dzisiaj muszę cię wezwać, abyś powiedziała światu, że wojna eskaluje, i że jeśli więcej Moich wyznawców nie będzie się modlić, wywołana zostanie wojna nuklearna.

Jest to bliskie, a modlitwa wraz z Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca, może temu zapobiec.

Potrzebuję, aby więcej Moich wyznawców rozprzestrzeniało Moje Święte Słowo dawane całej ludzkości dla dobra waszych dusz.

Ty, Moja córko, atakowana jesteś przez tych, którzy mówią, że Święta Księga Mojego Ojca spychana jest na bok na korzyść tych przekazów. To nie jest tak.

Dzisiaj Moje orędzia są dla wzmocnienia nauk zawartych w Piśmie Świętym, ponieważ tak wielu w dzisiejszym świecie nie wie, co jest w Nim zawarte.

Nie rozpoznają też znaków ostrzegających o czasach ostatecznych, chyba że je wam teraz ujawnię.

Dlaczego tak jest? Muszę przygotować wasze dusze dla Mojego Nowego Raju. Nigdy nie miejcie odczucia, że próbuję prowadzić was inną drogą.

Istnieje bowiem tylko Jedna Droga do Raju i Ja Jestem Tym Jedynym, który poprowadzi was do jego bram.

Zważajcie na Moje Słowo.

Słuchajcie Mojego wezwania.

Chodźcie ze Mną z podniesionymi głowami, bez strachu w waszych sercach, ponieważ Ja prowadzę Moją armię, aby pomogła Mi odzyskać Moje Królestwo na ziemi.

Wasz ukochany Jezus