Pismo Święte nie jest spychane na bok na korzyść tych przekazów

Orędzie nr 345 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.02.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, wczoraj tęskniłem za tobą. Czy pamiętasz, że budziłem cię w nocy? Byłaś zbyt zmęczona, a tak chciałem wówczas z tobą porozmawiać.

Dzisiaj muszę cię wezwać, abyś powiedziała światu, że wojna eskaluje, i że jeśli więcej Moich wyznawców nie będzie się modlić, wywołana zostanie wojna nuklearna.

Jest to bliskie, a modlitwa wraz z Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca, może temu zapobiec.

Potrzebuję, aby więcej Moich wyznawców rozprzestrzeniało Moje Święte Słowo dawane całej ludzkości dla dobra waszych dusz.

Ty, Moja córko, atakowana jesteś przez tych, którzy mówią, że Święta Księga Mojego Ojca spychana jest na bok na korzyść tych przekazów. To nie jest tak.

Dzisiaj Moje orędzia są dla wzmocnienia nauk zawartych w Piśmie Świętym, ponieważ tak wielu w dzisiejszym świecie nie wie, co jest w Nim zawarte.

Nie rozpoznają też znaków ostrzegających o czasach ostatecznych, chyba że je wam teraz ujawnię.

Dlaczego tak jest? Muszę przygotować wasze dusze dla Mojego Nowego Raju. Nigdy nie miejcie odczucia, że próbuję prowadzić was inną drogą.

Istnieje bowiem tylko Jedna Droga do Raju i Ja Jestem Tym Jedynym, który poprowadzi was do jego bram.

Zważajcie na Moje Słowo.

Słuchajcie Mojego wezwania.

Chodźcie ze Mną z podniesionymi głowami, bez strachu w waszych sercach, ponieważ Ja prowadzę Moją armię, aby pomogła Mi odzyskać Moje Królestwo na ziemi.

Wasz ukochany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.