Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, a następnym USA

Orędzie nr 347 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 14.02.2012, godz.18.00

Moja córko, Mój plan czasowy, w odniesieniu do Mojej Kary i Ostrzeżenia, nie jest przeznaczony dla waszej wiedzy.

Nie ma potrzeby niepokoić się o Mój Boski czasowy plan, gdyż odbędzie się on tylko według Mojej Świętej Woli.

Jednak wiedzcie o tym, że Czerwony Smok, jak powiedziano wam jakiś czas temu, podniósł teraz głowę z fałszywa skromnością, ale ze śmiertelnym celem zniszczenia chrześcijan na całym świecie.

Tak długo cierpliwy w oczekiwaniu, spadnie teraz w dół i ogniem ze swojej paszczy zniszczy wszystko, co reprezentuje hołd dla Mnie, Najwyższego Boga i Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Europa będzie jego pierwszym celem, a następnym Stany Zjednoczone Ameryki.

Wprowadzony zostanie komunizm i biada tym, którzy sprzeciwią się panowaniu Czerwonego Smoka.

Moja córko, wiem, że dawane ci aktualnie Boskie przekazy rozpraszają twoją uwagę, ale Prawda musi zostać ujawniona.

Tylko dzięki temu, że przepowiednie staną się znane, przywrócona zostanie wiara. Jest to powód, dlaczego proroctwa dawane są Moim dzieciom teraz, tak żeby rozpoznawały Prawdę Moich Nauk.

Wszystkie proroctwa dane Moim prorokom Danielowi i Janowi będą się rozwijać warstwa po warstwie.

Szczegóły zostaną podane tobie, Moja córko, aby pomóc zbudować Resztę Mojego Kościoła na ziemi.

One, Moje dzieci, potrzebują pocieszenia poprzez Moje Orędzia Miłości i Ja uspokoję je nimi.

Dzieci, oprzyjcie się na Mnie, waszym ukochanym Ojcu, a Ja dam wam łaski, których potrzebujecie do pokonania wrogów.

Oni nie mogą wygrać, a ich moc nie tylko będzie krótkotrwała, ale Czerwony Smok i jego ślepi sojusznicy zostaną wrzuceni do ognia wiecznego potępienia.

Módlcie się za ich dusze, ponieważ wy poprzez modlitwę możecie im pomóc, aby ich uratować.

Ostrzeżenie będzie miało niewielkie znaczenie dla wyznawców szatana, czerwonego smoka i jego armii.

Tak zatwardziałe są ich serca, że przyjmą świadomie stronę złego. Ich lojalność jest przy fałszywym raju, który on im obiecuje.

Tak jak wybranym duszom dawany jest dar objawień lub, jak w twoim przypadku, dar widzenia Mnie i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, niektórym duszom ukazane są wizje szatana i jego upadłych aniołów.

Tak zażyłe jest ich oddanie złemu, że wielu wyznawców szatana raczej umarłoby, niż uznało Mnie, ich Wszechmogącego Ojca.

Moja obietnica jest następująca, dzieci.

Ochronię wszystkie Moje dzieci, które mają pieczęć Mojej Miłości osadzoną w ich duszach.

Oszczędzone wam będą prześladowania, tak że pozostaniecie silne, aby modlić się ze wszystkich sił za tych nikczemnych ludzi.

To pomoże osłabić terror i uniknąć wojny, głodu i religijnych prześladowań.

Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona w wasze codzienne modlitwy, wraz z tą szczególną Modlitwą Krucjaty (30)

„O mój Przedwieczny Ojcze
Boże, Stwórco Wszechświata
W Imię Twojego drogiego Syna
Błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i udręki jako dar
Przed Twój tron, aby ocalić Twoje dzieci na ziemi

Złagodź serca nieczystych dusz
Otwórz ich oczy dla Prawdy Twojej Miłości
Tak aby mogły przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci
W Raju na ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas
Zgodnie z Twoją Boską Wolą

Amen”

Proszę nie ignorujcie Mojej Niebiańskiej interwencji w wasze dzisiejsze życie, dzieci.

Ci z was z głęboką miłością do Mnie, waszego Ojca, wiedzcie, że muszę przygotować was do tej ważnej podróży.

Nie wykonałbym Mojego obowiązku, jako waszego kochającego Stwórcy i Ojca, gdybym nie komunikował się z wami podczas tych ostatecznych czasów, które jak wiecie są teraz na ziemi.

Ci z was, którzy może są przestraszeni Moimi Najświętszymi Słowami, pozwólcie Mi was pocieszyć mówiąc wam, że nie oznacza to końca świata. Ponieważ tak nie jest.

Jest to po prostu koniec panowania szatana na ziemi, który należy powitać z zadowoleniem, dzieci.

Zbliża się czas dla Mojego Syna, aby objął Swój prawowity tron, kiedy przyjdzie po raz Powtórny, aby królować nad Nowym Doskonałym Rajem na ziemi.

Dzieci, Moje serce pęka z radości, gdy mówię wam o nowej ziemi, którą przygotowałem dla was.

Moje dzieci będą żyć przez 1000 lat w raju, który stworzyłem dla Adama i Ewy.

Będzie panował pokój, miłość, harmonia i nie będziecie chcieć nic innego.

Ludzie będą zawierać małżeństwa, mieć dzieci, a kwiaty, rzeki, morza, góry i jeziora będą zapierały dech w piersiach.

Zwierzęta będą żyć z Moimi dziećmi w harmonii i będziecie kierowani z miłością, pod panowaniem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dopiero wówczas Moja Święta Wola dokona się na ziemi, tak jak jest w Niebie.

Wasz Kochający Ojciec
Bóg, Stwórca całej ludzkości
Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.