Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?

Orędzie nr 354 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 21.02.2012, godz.19.45

Moja droga, umiłowana córko, jakże cierpisz w Imię Moje i Mojego ukochanego Ojca.

Musisz być mocna, ponieważ przekazy te będą prowokować oburzenie w pewnych kręgach, mimo że będą inspirować i dawać siłę innym duszom.

Moje Święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego pobytu na ziemi.

Ja zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy utrzymywali, że są pobożnymi ludźmi.

Ci z was, którzy mówią, że wymierzone Mi traktowanie było barbarzyńskie, mieliby rację.

Ci ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, byli niewykształceni, nieokrzesani i nikczemni.

Byli tacy okrutni w traktowaniu Mnie, ich ukochanego Zbawiciela.

Niektórzy mogą powiedzieć, że byli ignorantami i nic nie wiedzieli o Piśmie Świętym. Ale to nie jest prawda. Ponieważ ci żyjący w dzisiejszym świecie, choć są lepiej wykształceni i dobrze obeznani, nie są inni.

Ci, po których spodziewalibyście się, że są w pełni zorientowani w Piśmie Świętym, aby pojąć zawarte w Nim nauki, są ślepi dla Prawdy.

Mimo całego ich zrozumienia Świętej Księgi Mojego Ojca zaniedbali, aby przygotować się na moment, kiedy Ja przyjdę ponownie.

Myśleli, że kiedy oni mieliby ten czas przyznany?

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię bardzo się przybliżył.

Mimo to, ludzkość nie przygotowała się na Moje Przybycie.

Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą ważności tego Najbardziej Chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest?

Czy niczego się nie nauczyliście? Co jest jeszcze, co Ja muszę zrobić?

Myśleliście, że kiedy Ja miałbym przyjść i dlaczego uważacie, że czas ten nie jest bliski?

Co jest tym, co zaślepia was i blokuje wasze uszy na dźwięk Mojego Głosu?

Zrzućcie waszą pelerynę złota, srebra i bogactwa i zaakceptujcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Bez Moich łask nie możecie przygotować waszych dusz na Mój Chwalebny Powrót.

Mój ukochany Ojciec zawsze posyłał proroków, aby przygotować Swoje dzieci. On robił to od początku czasu.

Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?

Błagam was, posłuchajcie Mnie.

Nie mogę nakazać wam słuchania, ponieważ został wam dany dar wolnej woli.

Nigdy nie mogę przymuszać was lub dać wam komendę, aby podjąć działanie. Ponieważ to jest niemożliwe.

Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę.

Ale nigdy nie zawaha się ostrzegać was, prowadzić was i wypełniać wasze dusze łaskami, aby uczynić was silnymi.

Dla tych z otwartymi sercami, udzieli On Daru Ducha Świętego.

Ci, winni pychy, religijnego snobizmu i arogancji, nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im cechy najważniejszej ze wszystkich. Pokory.

Bez pokory i szczodrości serca nie możecie się zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca.

Przyjdźcie do Mnie, dzieci. Pozwólcie, że zabiorę was do Mojego stada, tak abym mógł jak Dobry Pasterz prowadzić was do bezpiecznego miejsca.

Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości