Bóg Ojciec: Apel do Kościoła Katolickiego o zaakceptowanie Nowej Ery Pokoju na Ziemi

Orędzie nr 357 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 23.02.2012, godz.16.42

Ja Jestem Bóg Ojciec Wszechmogący, Stwórca wszystkich rzeczy, Bóg Najwyższy.

Moja córko, jest ważne, aby ci, którzy podążają za naukami Kościoła Rzymsko-Katolickiego zaakceptowali Tysiąclecie, jako obiecane wszystkim Moim dzieciom.

Słowa zawarte w Mojej Świętej Księdze, Piśmie Świętym, nie kłamią.

Moja Obietnica zawarta jest w Dziejach Apostolskich.

Janowi Ewangeliście również zostało powiedziane o Chwalebnym Powrocie Mojego ukochanego Syna, kiedy będzie On królować w Nowej Erze Pokoju przez 1000 lat.

Dlaczego ci, którzy twierdzą, że rozumieją Moje Święte Słowo odmawiają zaakceptowania jego części, a innych nie?

Do tych Moich Świętych sług mówię teraz, otwórzcie Księgę Prawdy.

Macie obowiązek głoszenia Prawdy.

Nie możecie słuchać tych, wewnątrz waszych szeregów, którzy przekręcają Prawdę odnośnie Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Co motywuje waszych braci wewnątrz Mojego Rzymsko-Katolickiego Kościoła, którzy zaprzeczają Prawdzie?

Wy spowodowaliście dezorientację u Moich dzieci.

Ze względu na ich lojalność wobec Jedynego prawdziwego Kościoła, Kościoła Rzymsko-Katolickiego, odmawiacie im szansy, aby przygotowały swoje dusze na Królowanie Mojego Syna w Nowym Raju na Ziemi.

Waszym obowiązkiem jest poinformowanie Moich dzieci o Prawdzie.

Moje dzieci, nigdy nie możecie zaprzeczać Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, które zawiera prawdziwe Słowo.

Wy, Moje dzieci, musicie zaakceptować obietnicę uczynioną przez Mojego Syna po Jego Chwalebnym Zmartwychwstaniu ze śmierci.

On zapowiedział, że przyjdzie ponownie.

Czas ten, Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna na ziemię, przybliżył się.

Jeśli wierzycie w obietnice złożone przez Mojego Syna, wtedy będziecie wiedzieć, że On miał na myśli to, co powiedział.

Kiedy On przyjdzie ponownie, przyjdzie, aby panować i zająć Swój prawowity tron w Nowym Raju, który stworzyłem dla was wszystkich na ziemi.

Nigdy nie wątpcie w Słowa z Boskich ust Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wiedzcie, że Ja, wasz Umiłowany Ojciec, chcę was wszystkich połączyć, jak jedną rodzinę, z Moim Synem w Raju.

Zaakceptujcie Prawdę. Nie przekręcajcie jej lub nie poprawiajcie, by pasowała do waszej błędnej interpretacji Prawdy.

Ja Jestem Prawdą.

Nie możecie zmienić Mnie lub kim Ja Jestem.

Prawda uczyni was wolnymi.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.