Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?

Orędzie nr 362 z serii Ostrzeżenie

Środa, 29.02.2012, godz.17.30

Moja droga, ukochana córko, czasowy plan Woli Mojego Ojca nie jest przeznaczony dla waszej wiedzy.

Moi wyznawcy muszą być cierpliwi, ponieważ wszystko na świecie rozwijać się będzie tak, jak przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wszystko odbędzie się zgodnie z koordynacją Mojego Ojca i efektem, jaki wasze modlitwy będą miały w pomaganiu, aby uniknąć globalnej wojny.

To już niedługo, gdy wszystkie Moje obietnice zostaną spełnione.

Wy, Moi wyznawcy, musicie zaufać Mi, waszemu umiłowanemu Jezusowi.

Módlcie się za dusze i pozostawcie wszystko w Moich rękach.

Nigdy nie zapominajcie, aby tak często jak tylko możecie, modlić się do Mojego Ojca o Pieczęć Boga Żywego dla ochrony was i waszych rodzin.

Modlitwą Krucjaty (33) z prośbą o Pieczęć Boga Żywego i o przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.

„O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Tobie moją głęboką miłość i lojalność
Dla Ciebie, mój Ukochany Ojcze.

Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią
I ślubuję moje życie Twojej służbie teraz i na zawsze.
Kocham Cię Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla Ocalenia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.”

Zapewniajcie także, abyście zachęcali innych do odmawiania siedmiodniowej Modlitwy Krucjaty (24), dla ubiegania się o przebaczenie waszych grzechów.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic.
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu,
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie,
Wysławiamy Ciebie,
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz.
Kochamy Cię Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
Amen.”

Ci z was, którzy kwestionują ten szczególny dar modlitwy, w którym Ja daję całkowite rozgrzeszenie, musicie wiedzieć to:

Ja Jestem Jezus Chrystus, Syn Człowieczy i otrzymałem władzę odpuszczania wszystkich grzechów.

Moim wyświęconym kapłanom również dana została moc odpuszczania grzechów poprzez Święty Sakrament Spowiedzi.

Ja wyrażam życzenie, abyście przyjęli Mój dar rozgrzeszenia z korzyścią dla tych, którzy nie mogą otrzymać Sakramentu Spowiedzi, albo tych, którzy nie są członkami Kościoła Rzymskokatolickiego.

Czy odmówilibyście tym drogim duszom prawa do Mojego daru?

Dlaczego mielibyście próbować zniechęcić te dusze, które akceptują Moje Boskie Słowo, od otrzymania rozgrzeszenia? Czy wolelibyście raczej, aby nie zrehabilitowały się w Moich oczach?

Musicie okazać miłość waszym braciom i siostrom i być szczęśliwi, że ten szczególny dar został im dany przeze Mnie, ich umiłowanego Jezusa.

Nawet jeśli oni nigdy nie czytają Moich Orędzi dawanych tobie, Moja córko, to wszyscy grzesznicy mają prawo prosić Mnie o wybaczenie im, w momencie gdy okażą prawdziwą skruchę w swoich duszach.

Otwórzcie wasze serca i módlcie się o dar pokory.

Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.