Bóg Ojciec: Ostrzeżenie o kultach satanistycznych i doktrynach New Age

Orędzie nr 364 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 02.03.2012, godz.00.20

Moja córko, doświadczanie ludzkości nasili się podczas ostatecznego oczyszczania, koniecznego przed Powtórnym Przyjściem Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Ziemia jest przygotowywana do tego Chwalebnego Wydarzenia obiecanego, jako Mojego Największego Daru od stworzenia Raju.

Oczekujcie na to Wydarzenie z wielką niecierpliwością, gdyż do tego nowego Raju dążyć będzie każdy mężczyzna, kobieta i dziecko.

Przygotujcie się tak, żebyście wy, wasze rodziny i przyjaciele byli gotowi, aby chodzić po ziemi w Moim Nowym Królestwie, pod panowaniem Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dzieci, jeśli ignorujecie tę prośbę, to zaprzepaszczacie swoje prawowite dziedzictwo.

Gdyby grzesznicy ujrzeli tylko przez jedną minutę to cudowne dzieło, upadliby na ziemię błagając o miłosierdzie, aby wejść do bram.

Tylko ci, którzy zachowują prostą i czystą Miłość do Mnie, ich Niebieskiego Ojca i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, będą zdolni cieszyć się tym nowym, pełnym pokoju i chwalebnym bytem.

Niestety, szatan zaciemnił dusze wielu Moich dzieci, tak że nie będą w stanie odróżnić prawdy od fikcji.

Moja córko, okropne kłamstwa popełniane są przez kulty sataniczne i doktryny New Age.

Moje biedne dzieci, uwiedzione przez kłamstwa, które zostały sformułowane w barwnym mirażu, wierzą w nową planetę.

Obiecany im został inny, różny rodzaj raju. Ale on nie istnieje.

Gdy szatan kusi i zdobywa serca tych, którzy w niego wierzą, torturuje ich przez wieczność.

Gdybyście zobaczyli przerażenie na ich twarzach, kiedy oni, po śmierci, znajdują siebie w szponach szatana, rozdarłoby to na pól wasze serca.

Są tak pożałowania godni, że jest ważne, abyście wy ostrzegali te dusze przed męką, która leży przed nimi.

Módlcie się za nich. Nigdy nie przestawajcie. W wielu przypadkach tylko cierpienie ofiarnych dusz może ocalić ich od piekła.

Tych z was, którzy wierzycie we Mnie, Boga Ojca, wzywam teraz, piętnujcie fałszywych bożków, fałszywych idoli i fałszywe doktryny, wróżbitów i doktrynę New Age, z czego wszystkie równoznaczne są zeru.

Wszystkie zostały utworzone przez króla oszustwa, szatana, przebiegłego kłamcę.

On nie powstrzyma się przed niczym, aby odciągnąć ode Mnie Moje drogie dzieci.

Błagam was dzieci o modlitwę za te dusze, jako pocieszenie dla Mnie, waszego umiłowanego Ojca.

Pocieszajcie Mnie. Z czasem zrozumiecie misterium Mojego Niebieskiego Królestwa.

Z czasem ujawniona zostanie tajemnica Mojej Bożej Woli.

Z czasem wy, poprzez waszą wierność i miłość do Mnie, pomożecie Mi w końcu zjednoczyć Moją rodzinę w Królestwie stworzonym na początku dla wszystkich Moich dzieci.

Moja córko, dziękuję ci za twoje cierpienie. Wam Moje dzieci dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie z Niebios.

Daję teraz wszystkim Moje Błogosławieństwo, ale musicie Mnie prosić:

„Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się małym jak dziecko, w Twoich oczach.
Proszę, aby Twoje łaski spadły na mnie, tak abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie, aby ratować wszystkie Twoje dzieci.
Amen.”

Wasz umiłowany Niebieski Ojciec
Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.