Najświętsza Maria Panna: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć prawdę.

Orędzie nr 365 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 03.03.2012, godz.14.33

Moje dziecko, cierpienie Mojego Syna jest dzisiaj równe Jego cierpieniu, kiedy był na ziemi.

Ból, który znosił, który sprawił Mu największą mękę, to nie było Jego ukrzyżowanie, ale sposób, w jaki został odrzucony.

Dzisiaj Jego Słowo jest odrzucane, tak jak wtedy.

Jest dziś wyszydzany w sposób, który przynosi łzy i cierpienie nie tylko Mnie, Jego umiłowanej Matce, ale też Jego oddanym wyznawcom na ziemi.

Jakże to jest bolesne, widzieć jak wiele dzieci Boga odwróciło się od Świętych Sakramentów i nauczania Kościoła.

Tak wiele dusz jest zagubionych. Błagam was, dzieci, podnieście Krzyż Mojego Syna i dawajcie przykład.

Przyjmujcie Mojego Syna z prostotą serca.

Dzieci, kochać Mojego Syna i czcić Mojego Przedwiecznego Ojca jest bardzo prosto.

Nigdy nie badajcie Słowa Mojego Syna.

Po prostu postępujcie zgodnie z Jego Nauczaniem, które nigdy się nie zmieniło.

Słuchajcie Słów Mojego Syna, kiedy obecnie mówi do was z Niebios.

Wzywa was, abyście przygotowali wasze dusze na Jego Powtórne Przyjście.

Kiedy mówi teraz z wami, czyni to z powodu Swej Miłości dla ludzkości.

Jego Święte Słowo nakarmi wasze dusze i uczyni je ponownie silnymi.

Nie odrzucajcie teraz Jego apelu do was.

On chce ocalić każdą duszę. Ale, aby to uczynić, musi przypominać wam o różnicy pomiędzy dobrem a złem.

Tak wielu z was nie jest prowadzonych lub poinformowanych o powadze grzechu.

Tolerancja w waszym społeczeństwie i wewnątrz Kościołów oznacza, że to, o czym wielu z was myśli, iż nie ma znaczenia, może okazać się poważnym grzechem w oczach Boga.

Kościół jest w tym czasie w ogromnej ciemności i przez wiele lat był celem zwodziciela.

Mój Syn musi interweniować i prowadzić was teraz, ponieważ wkrótce wybuchnie rozłam w Kościele.

Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć prawdę.

Świat zmieni się teraz nie do poznania.

W przeszłości zostało wysłanych wam wielu posłańców, aby przygotować was do tego wydarzenia.

Są to ostatnie ostrzeżenia dawane ludzkości, aby umożliwić jej przygotowanie się na Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna.

Po Jego Boskim Miłosierdziu, kiedy otworzy On oczy wszystkich ludzi, aby byli świadomi swoich grzechów, da im trochę więcej czasu na ubieganie się o odkupienie win.

Następnie, dany wam będzie kierunek, aby przygotować wasze dusze na Powtórne Przyjście Chrystusa, Mojego Umiłowanego Syna, który powróci w Chwale, jak przepowiedziane.

Matka Ocalenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.