Kościół Katolicki i Dom Izraela będą prześladowane

Orędzie nr 366 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 05.03.2012, godz.13.11

Moja droga, ukochana córko, czas otwierania pieczęci, który kończy się otwarciem tobą siódmej pieczęci, już prawie dla was nadszedł.

Ze względu na wasze modlitwy, wiele wstrząsów zostało oddalonych.

Wy, Moi wyznawcy, przyjmujecie Mój Krzyż i zjednoczycie się z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, kiedy będziecie kroczyć w kierunku Mojego Chwalebnego Królestwa.

Tak jak eskalują fałszywości i deprawacje świata, tak też będzie rosła wiara tych, którzy prowadzą Moją armię.

Prześladowane będą Kościoły, a mianowicie Kościół Katolicki i Dom Izraela.

Wielu będzie usatysfakcjonowanych. Te dwie religie będą dręczone i uczyniony zostanie każdy wysiłek, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, w celu wykorzenienia jakichkolwiek ich śladów.

Na całym świecie będzie wielka radość, kiedy upadną.

Wielu będzie uważać, że zostały zniszczone. Wówczas ludzie zignorują ich szczątki.

Ale to okaże się pochopne, gdyż powstaną ponownie, aby formować Nowe Niebo i Nową Ziemię, kiedy otwarte zostaną bramy Mojego Raju.

Nikt nie może zniszczyć, ani nie zniszczy Mojego wybranego narodu na ziemi.

Może być im zadany ból, tortury, śmierć i burzone same budynki i świątynie postawione przez nich na cześć Mojego Ojca.

Potem powstaną i odzyskają swoje prawowite trony, kiedy będą ze Mną panować w Raju.

Nigdy nie wyrzekajcie się Boga.

Nigdy nie odrzucajcie Jego Kościołów.

Bo jeśli to uczynicie, będziecie podążać drogą oszustwa do wiecznego potępienia.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus