Księga Prawdy wyjawiana jest tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne

Orędzie nr 367 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 05.03.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, przychodzę dzisiaj pocieszyć cię w tym czasie udręki, która nęka cię z każdej strony.

Wiedz, że Janowi Ewangeliście została dana niezapieczętowana księga – Księga Prawdy, aby świat usłyszał ją teraz, w tych czasach.

Księga ta nie była mu przekazana już dłużej opieczętowana, ponieważ pieczęcie były już otworzone. Następnie zostały zamknięte i miały być nie wyjawione, aż do końca.

Moment ten nadszedł dla ciebie, aby otworzyć Księgę Prawdy i ujawnić jej treści dla wszystkich Bożych dzieci, dla przygotowania ich dusz na wieczne życie.

Księga Prawdy wyjawiana jest tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne.

Brzmieniem twojego głosu Prawda zostanie ostatecznie ujawniona i tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy przedstawione zostaną niedowierzającemu światu.

Ale nie na długo. Pomimo odstępstwa od wiary, które dotknie nie tylko wierzących, ale też wyświęcone sługi wewnątrz Kościoła, czas Wielkiej Spowiedzi jest blisko.

Kiedy tylko ona się odbędzie, na całym świecie nastąpi wielkie nawrócenie.

Wówczas będą głodni Prawdy, zawartej w odpieczętowanej Księdze, obiecanej światu na te ostateczne czasy.

Jesteś posłańcem, któremu dane zostało zadanie, aby nie tylko przygotować świat na ocalenie dusz, ale który również zapowiadać będzie Moje Panowanie.

Wasz ukochany
Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.