Uważajcie teraz, jak człowiek pokoju przedstawi się światu

Orędzie nr 368 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 06.03.2012, godz.15.20

Moja droga, ukochana córko, musisz nadal działać zgodnie z Moimi świętymi poleceniami i nie pozwolić nikomu powstrzymać cię w tej misji, choć dalej będziesz atakowana ze wszystkich stron.

Nigdy nie wątp w Moje Słowo, nawet jeśli nie rozumiesz, co Mój przekaz wyraża.

Moja córko, wszystko, co podawane jest tobie, aby świat usłyszał, zostało przepowiedziane.

Tylko, że ludzkość musi zrozumieć, co jest zawarte w Księdze Jana.

Wszystkie przepowiedziane rzeczy muszą się wydarzyć.

Uważajcie teraz, jak człowiek pokoju przedstawi się światu.

Będzie widziany, jak kreuje pokój na Środkowym Wschodzie.

To będzie fałszywy pokój i maska dla kłamstwa, które on przedstawia, aby ukryć prawdziwą przyczynę popełnianej nieprawdy.

Módlcie się za Mojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI, ponieważ stawi czoła strasznemu prześladowaniu. Czas ten jest teraz blisko.

Módlcie się wszyscy, ponieważ wasze modlitwy złagodzą srogość tych czasów, która może być osłabiona.

Moja córko, niewiele jest znane o czasach ostatecznych.

Wielu jest przestraszonych, i powinni też być, ale tylko wtedy, jeśli ich dusze są nieczyste.

Ci z was, znajdujący się w świetle Boga, macie wiele do oczekiwania z niecierpliwością, ponieważ będzie to oznaczało wygnanie grzechu z ziemi.

W końcu świat wyłoni się w Nowym Początku, wypełnionym Moim Boskim Światłem.

Nie upłynie wiele czasu, zanim te rzeczy będą miały miejsce.

Liczy się tylko, aby wszystkie Boże dzieci w porę ujrzały Prawdę i nawróciły się.

W przeciwnym razie nie będą częścią Nowego Nieba i Nowej Ziemi, które połączą się stając się jednym.

Gdyż potem Ja przyjdę, aby sądzić.

Tak więc tylko ci, którzy uznają Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Mojego Przedwiecznego Ojca otrzymają życie.

Módlcie się za dusze was wszystkich. To wszystko, na czym teraz musicie się skupić oraz całkowicie Mi zaufać.

Wasz Jezus