Maryja Dziewica: Niech wszystkie narody modlą się Różańcem od teraz do Niedzieli Zmartwychwstania

Orędzie nr 372 z serii Ostrzeżenie (na podst.tłum. http://www.internetgebetskreis.com/pl/)

piątek, 9 marca 2012, godz. 19:15

Moje słodkie dziecko, Ja płaczę, gdy widzę jak wzrasta nienawiść, nie tylko przeciwko tobie, ale przeciwko Świętemu Słowu Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Teraz już wiesz, jak On cierpiał w Ogrodzie Getsemani i jak On nadal cierpi dzisiaj, gdy każda Jego próba interwencji w uratowaniu dusz, jest udaremniana przez diabła.

Gdy zawiązywane są spiski, żeby wywołać wojny, ważnym jest, aby Mój Różaniec Święty był odmawiany każdego dnia teraz przed Wielkanocą.

Dzieci, jeśli mogłybyście poświęcić [czas] w każdym dniu tygodnia na odmówienie Mojego Różańca Świętego a w każdy piątek na odmówienie Czterech Tajemnic, od teraz aż do Wielkanocy, to wiele zniszczeń na świecie może zostać i będzie złagodzonych.

Mój Syn jest tak bardzo zadowolony z tych, którzy przyjmują Jego Święte Słowo z miłością i z czystością serca.

Wielkie łask dawanych jest tym czystym duszom, które ufają Mu całkowicie, bez żadnych wątpliwości w swoich sercach.

Wy, Moje dzieci, jesteście Resztą, małym żołędziem wierzących, którzy pomogą rozbudować się armii, potrzebnej teraz dla usunięcia grzechu za świata.

Wasze modlitwy, a zwłaszcza Mój Najświętszy Różaniec, to jest broń, potrzebna, aby zniszczyć diabła i tych, których on opanował w każdym zakątku ziemi.

Idźcie teraz, Moje dzieci i zorganizujcie światowe modlitwy, aby Mój Różaniec był odmawiany przez wszystkie narody od teraz aż do Niedzieli Zmartwychwstania.

Idź w pokoju Moje dziecko. Łaski, jakie teraz otrzymujesz pomogą ci radzić sobie z codziennymi atakami szatana, gdy wraz z nakładem pracy wzrasta jego gniew.
Wasz Niebieska Matka
Matka Odkupienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.