Dzienne archiwum: 15 marca 2012

Krucjata Modlitwy (37) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

Środa, 14 marca 2012, godz. 15.30

„O drogi Jezu
Zjednocz wszystkich Twoich ukochanych wyznawców w miłości
Tak abyśmy mogli rozprzestrzeniać na całym świecie
Prawdę Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.

Modlimy się, aby te letnie dusze
Obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy
Porzuciły swoją zbroję pychy i otworzyły swoje serca dla Twojej Miłości
I stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Obejmij te wszystkie zagubione dusze drogi Jezu
I pozwól naszą miłością, jako ich braci i sióstr
Podnieść ich z pustyni i zabrać z nami
Na łono Miłości i Światła Przenajświętszej Trójcy.

Składamy całą naszą nadzieję, zaufanie i miłość w Twoje Święte Ręce
Błagamy Cię, powiększaj naszą pobożność, tak abyśmy mogli pomóc ocalić więcej dusz.
Amen.”

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Miłość jest silniejsza niż nienawiść

Orędzie nr 376 z serii Ostrzeżenie

Środa, 14 marca 2012, godz. 15.30

Moja droga, ukochana córko, przytulam cię mocno do Mojej piersi, abyś w jedności ze Mną przetrwała ten ból.

Moje dzieci, a szczególnie Moi wyznawcy, czują względem siebie wrażliwość, której nie mogą wytłumaczyć.

Mogą być obcy, mieszkać w przeciwległych stronach świata, a jednak miłość, którą odczuwają, jest Moją Miłością.

Miłują się wzajemnie, jak rodzeni bracia i siostry, jak w każdej kochającej się rodzinie.

Ja Jestem Światłością, która tworzy tę naturalną Miłość łączącą razem dusze.

To jest Mój Święty Duch, który jednoczy wszystkie Boże dzieci, jak jedną rodzinę.

Wy, Moje dzieci, jesteście Moją rodziną.

Przenajświętsza Trójca kieruje rodziną, a kiedy wasza miłość jest czysta i pokorna, stajecie się częścią tej świętej rodziny.

Miłość Ojca przechodzi przeze Mnie.

Kiedy Mnie kochacie, Ja wezmę was w ramiona Mojego Ojca, który postawi Pieczęć Ochrony nad wami i waszymi rodziną.
*(patrz Pieczęć Ochrony, Krucjata Modlitwy 33)

Moje Serce rozczula się, gdy doświadczam z radością miłości, jaką macie dla siebie nawzajem.

Przynosicie Mi takie pocieszenie w udręce, którą muszę znosić, ponieważ Moje biedne dzieci są prześladowane w krajach rozdartych wojnami.

Zjednoczcie się teraz ze Mną, aby ta Moja rodzina wiernych wyznawców połączyła się w jedno, bez względu na waszą przeszłość, ani z jakiego kraju pochodzicie, w celu pokonania nienawiści na świecie.

Miłość jest silniejsza niż nienawiść.

Nienawiść jest osłabiana, jeśli odpowiada się na nią miłością.

Jeśli ktoś traktuje was niesprawiedliwie, musicie odpowiedzieć z miłością, a szatana przeniknie ból.

Gdy czujecie pokusę szukania zemsty na tych, którzy was zranili, musicie zamiast tego modlić się za nich, wybaczyć im i okazać miłość.

Miłość, która przenika Moją rodzinę na ziemi jest bardzo potężną siłą.

Nigdy nie wolno wam sądzić, nawet przez chwilę, że nienawiść może pokonać miłość.

Moc, którą posiada nienawiść, choć doświadczana jest groźna i bolesna, może być pokonana przez siłę miłości.

Jak miłość może osłabić nienawiść w dzisiejszym świecie? Odpowiedzią jest modlitwa.

Kochajcie Mnie.

Słuchajcie Mnie.

Odpowiadajcie na prośby Mojej ukochanej Matki i Moje, Jej Syna, poprzez różne, dawane wam modlitwy.

Oto specjalna Krucjata Modlitwy dla zjednoczenia dzieci Bożych.

Rozprzestrzeni ona miłość w każdym zakątku ziemi i rozproszy nienawiść wzrastającą każdego dnia.

Tej nienawiści, spowodowanej przez szatana poprzez ludzkie słabości, która kreuje zbrodnie takie jak tortury, zabójstwa, aborcje i samobójstwa, można zapobiec przez tę
Krucjatę Modlitwy numer 37 o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych:

O drogi Jezu
Zjednocz wszystkich Twoich ukochanych wyznawców w miłości
Tak abyśmy mogli rozprzestrzeniać na całym świecie
Prawdę Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.

Modlimy się, aby te letnie dusze
Obawiające się ofiarować siebie Tobie w myśli, ciele i duszy
Porzuciły swoją zbroję pychy i otworzyły swoje serca dla Twojej Miłości
I stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Obejmij te wszystkie zagubione dusze drogi Jezu
I pozwól naszą miłością, jako ich braci i sióstr
Podnieść ich z pustyni i zabrać z nami
Na łono Miłości i Światła Przenajświętszej Trójcy.

Składamy całą naszą nadzieję, zaufanie i miłość w Twoje Święte Ręce
Błagamy Cię, powiększaj naszą pobożność, tak abyśmy mogli pomóc ocalić więcej dusz.
Amen.

Kocham was dzieci.

Nigdy nie wolno wam czuć się zniechęconymi, kiedy widzicie nikczemność wokół siebie.

Wasze modlitwy mogą osłabić tą nikczemność.

Wasza miłość pokona ją.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Teraz w pewnych częściach Mojego Kościoła czynione są wspólne wysiłki, aby cię uciszyć.

Orędzie nr 375 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 13 marca 2012, godz. 18.30

Moja droga, ukochana córko, dziś ostatecznie uświadomiłaś sobie, jak bardzo Moje Najświętsze Słowo nie tylko wywołuje sprzeciw, ale jest Ono odrzucane przez pewnych członków Mojego Kościoła.

Ci, którzy nie są gotowi, aby upaść do Moich Stóp i błagać o miłosierdzie, ogłaszają się zdolnymi, by osądzać Moje Święte Słowa dawane ludzkości dla ratowania dusz.

Jestem Bogiem pełnym miłosierdzia, pełnym pragnienia ocalenia wszystkich Moich dzieci i nieskorym do gniewu.

Dziś Moja cierpliwość została wystawiona na próbę w kolejnym ataku, tym razem przez człowieka, który oświadcza, że mówi w Moim Imieniu, podważającego wiarygodność tych przekazów.

Ty, Moja córko nie możesz od dzisiaj kontaktować się z jakimikolwiek przedstawicielami bez uprzedniej prośby o Moją zgodę.

Teraz właśnie w pewnych częściach Mojego Kościoła czynione są wspólne wysiłki, aby cię uciszyć.

Moje dzieci, teraz są czasy, kiedy wiara Moich najbardziej żarliwych wyznawców, włącznie z członkami Mojego Kościoła, wystawiona będzie na taką próbę, jakiej nie widziano od czasu Mojego Ukrzyżowania.

Właśnie tak, jak Ja zostałem brutalnie potraktowany i skazany na śmierć za odwagę mówienia Prawdy, kiedy przyszedłem pierwszy raz, tak też będą traktowani Moi prorocy przygotowujący Moje Powtórne Przyjście.

Będą wyszydzani, ośmieszani i traktowani jak głupcy, kiedy będą głosić Moje Słowo.

Będą oskarżani o herezje przez tych, którzy głoszą Moją Naukę, ale nie są w stanie rozpoznać Mojego Słowa dawanemu światu dzisiaj.

Obawiajcie się wy, którzy usiłujecie zablokować ścieżkę, którą Ja wam teraz przedkładam dla ratowania ludzkości.

Zostaniecie ukarani.

Będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną za niesprawiedliwość, którą wyrządzacie tym, których posłałem do głoszenia Słowa Bożego w tych Ostatecznych Czasach.

Odrzucając proroków Pana, odrzucacie Słowo Pana.

Wasza arogancja czyni was ślepymi na Prawdę, więc nie macie prawa Mnie reprezentować.

Obrażacie Mnie ogromnie, a wasze odrzucenie Mojego Świętego Słowa rani Mnie głęboko.

Płaczę nad waszym okrutnym odrzuceniem Mnie wówczas, gdy w tym samym czasie głosicie rozmytą wersję Prawdy Mojej Nauki.

Musicie teraz poświęcić czas na Adorację Najświętszego Sakramentu zanim będziecie mogli zwrócić się do Mnie, aby umożliwić Mi prowadzenie was drogą rozeznania.

Zbadajcie wasze powody odrzucenia Mojego Słowa.

Czy to dlatego, że nie chcecie słyszeć prawdy o schizmie, która ogarnia Kościół Katolicki?

Czy to dlatego, że nie akceptujecie tego, że Kościół został zainfekowany przez oszusta?

Nie rozumiecie, że to wszystko zostało przepowiedziane?

Musicie się modlić, tak aby ujrzeć Prawdę i przyjść do Mnie po przewodnictwo, zanim będzie za późno.

Wasz Jezus
Odkupiciel całej Ludzkości