Przyjdę w obłokach, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych w Niebie

Orędzie nr 378 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 18.03.2012, godz.16.00

Moja droga, umiłowana córko, Moje dzieci muszą wiedzieć, że powodem, dla którego świat jest pusty duchowo jest fakt, że nie znają już one różnicy pomiędzy dobrem a złem.

Gdyby nie Moje Światło, które wypełnia każdą duszę, w tym grzeszników, świat przestałby istnieć.

To jest Moje Światło, które utrzymuje świat przy życiu.

Wielu Moich wyznawców, którzy poświęcają się, aby cierpieć w zjednoczeniu ze Mną, także pomaga zachować żywym to Światło.

Tuż przed Moim Powrotem, Moje Światło zniknie na świecie przez okres trzech dni.

Stanie się to na samym końcu i nie należy tego mylić z Ostrzeżeniem.

To w ciągu tych trzech dni będzie płacz i zgrzytanie zębów, a ludzie będą się szamotać szukając Mojego Światła, pomimo że Mnie odrzucili.

To będzie czas dla Prawdy.

Moim wyznawcom nie wolno obawiać się tych trzech dni, bo choć może nie będziecie świadomi Mojej obecności, Ja będę z wami.

Następnie, po trzech dniach powrócę na ziemię dokładnie w taki sposób, jak wstąpiłem do Nieba.

Przyjdę w obłokach, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych w Niebie, w wielkiej Chwale.

Jak piękny i radosny będzie ten dzień, kiedy przyjdę królować nad ziemią, zgodnie z wolą Mojego Ojca.

Nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to Jestem Ja.

Nie będziecie też mieć żadnych wątpliwości co do waszej przyszłości.

To będzie dzień, kiedy Ja przyjdę sądzić.

Podzielę Moich ludzi na tych, którzy Mnie kochają i tych, którzy Mnie nienawidzą.

Ci, którzy odrzucili Mnie i złożyli hołd wszystkim rzeczom zła, zostaną wygnani do wiecznych ogni piekła.

Reszta pójdzie i będzie żyć ze Mną w Raju, razem ze zmartwychwstałymi sprawiedliwymi.

Taki jest cel, na który z niecierpliwością musi oczekiwać każda dusza, kiedy Ja powrócę, tak jak wam obiecałem.

Chrześcijanom mówię to:

Wiedzcie, że to wspaniałe i chwalebne Wydarzenie odbędzie się już wkrótce.

Wasze pokolenie będzie świadkiem Mojego chwalebnego Powrotu.

Nigdy nie ujawnię dnia, gdyż zna go tylko Mój Ojciec, ale mogę was zapewnić, że czas na Moje Powtórne Przyjście jest bliski.

Moje wyświęcone sługi, wam mówię, że jest waszym obowiązkiem przygotować Moich ludzi, te dusze, za które jesteście odpowiedzialni, tak aby zostały one włączone do księgi życia.

Błagam was, pracujcie ciężko poprzez moc komunikacji i modlitwy, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Odkupiciel całej Ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.