Nie macie za wiele czasu, zanim Ja przyjdę, aby sądzić

Orędzie nr 383 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 24.03.2012, godz.11.45

Moja droga, ukochana córko, przychodzę dzisiaj do ciebie, aby poinformować świat o Moim Wielkim Miłosierdziu.

Pragnę także poinformować świat o Mojej Sprawiedliwości.

Dzieci, nie macie za wiele czasu, zanim Ja przyjdę, aby sądzić.

Jest to okres pomiędzy czasem teraz a Dniem Mojego Sądu, który odbędzie się przy Moim Powtórnym Przyjściu, który musicie mądrze użyć, aby przygotować wasze dusze.

Jest to Mój obowiązek, jako waszego Boskiego Zbawiciela, aby prowadzić was, pouczać i ujawniać wam sposoby, jak możecie zapewnić, abyście byli gotowi do wejścia do Mojego Raju.

Nie odrzucajcie Moich proroków. Odnoszę się tu w szczególności do Moich wyświęconych sług.

Musicie poprosić Mnie o okrycie was Moim Duchem Świętym dla rozeznania, z pokorą i czystością duszy.

Kiedy tak uczynicie, ujawnię wam Prawdę Mojego Najświętszego Słowa dawanego wam teraz poprzez tego proroka.

Następnie, to waszym obowiązkiem będzie zapewnić, aby wszystkim tym duszom, które poszukują u was wskazówek, udzielona została pomoc dla przygotowania ich dusz na Moje Powtórne Przyjście.

Nigdy nie obawiajcie się wypowiadać zwrotu Powtórne Przyjście Chrystusa, gdyż wielu Moich wiernych nie wie, co to oznacza.

Tak niewielu z nich nauczano o tym Wielkim i Wspaniałym Wydarzeniu lub o ważności przygotowania ich dusz, tak aby znajdowały się w stanie łaski.

Nigdy nie bójcie się głosić o istnieniu Czyśćca lub Piekła. Waszym obowiązkiem jest powiedzieć Prawdę Mojemu ludowi.

Zwróćcie się do Mnie o przewodnictwo przez tę modlitwę Krucjaty Modlitwy (40), Modlitwę dla Duchowieństwa o przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście

„O mój Jezu,
Jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Ciebie, abyś prowadził mnie,
tak abym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je
Zgodnie z Twoją Świętą Wolą, tak żeby były gotowe,
aby wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej
Ludzkości przez Twoją Śmierć na krzyżu.

Daj mi niezbędne łaski, tak abym mógł przekazywać
Twoje Słowo dla spragnionych dusz, i abym nigdy nie odstąpił od mojego
Obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, któremu przyrzekłem moją wierność poprzez moje Święte Śluby.
Amen.”

Idźcie teraz Moi wyświęceni słudzy i zaakceptujcie rolę, dla której zostaliście wybrani.

Wyzwanie przygotowania dusz na Moje Powtórne Przyjście jest największym, jakie kiedykolwiek mieliście w waszej posłudze i musicie przyjąć je z miłością i radością w waszych sercach.

Zaakceptujcie również dar zostania wybranymi, jako wyświęcone sługi, w tych ostatecznych czasach, kiedy Nowe Niebo i Ziemia wyłonią się jako Mój Nowy Raj.

Zostaliście pobłogosławieni, żyjąc w tych czasach.

Ale pomagając ratować dusze na ziemi będziecie dręczeni i wstrzymywani w każdej części waszej podróży przez oszusta i wszystkich tych, których on kusi, aby odwrócić wasze serca ode Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela.

Nigdy się nie poddawajcie się w waszej Świętej Misji i wiedzcie, że Ja, wasz Jezus, będę szedł z wami na każdym kroku tej drogi.

Wasz Ukochany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.