Najświętsza Maria Panna: Ja jestem Orędowniczką. Przeze Mnie zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna.

Orędzie nr 388 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 30.03.2012, godz.23.45

Moje dziecko, musisz wiedzieć, że ponieważ przekazy Mojego Syna do ciebie zmieniają i ujawniają wydarzenia zarówno przeszłe, jak i przyszłe, będziesz bardziej atakowana.

Święte Słowo Mojego Syna zawsze będzie odrzucane przez tych, którzy odmawiają słuchania Go.

Ludzka opinia nie jest ważna.

Komunikacja Mojego Syna ze światem jest w tym momencie zbyt ważna, aby pozwolić opóźnić i odciągnąć ciebie od tej pracy tym, którzy sprzeciwiają się tym orędziom.

Teraz jest czas na pokorne rozmyślanie o Męce Mojego Syna na Krzyżu.

Moje dzieci muszą uczcić Ofiarę, którą On dokonał dla całej ludzkości, poprzez swoją osobistą ofiarę dla Niego podczas Wielkiego Tygodnia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się dzieci, o pokój na świecie.

Módlcie się także o ochronę Papieża w tych czasach ostrej opozycji wobec Kościoła Katolickiego.

Modlitwa, pokora i zwykłe posłuszeństwo wobec Mojego Syna są dla was konieczne, abyście stali się bliscy Sercu Mojego Syna.

Ja jestem Orędowniczką. Przeze Mnie zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna.

Przeze Mnie pomogę wam bardziej Go kochać i dać Mu pociechę, której potrzebuje w tym momencie, kiedy świat upamiętnia Jego Śmierć na Krzyżu.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.