Niebo i ziemia staną się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego

Orędzie nr 396 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 08.04.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, czas Mojego panowania na ziemi zbliża się, a dla ludzkości czasu jest tylko tyle, żeby wykorzystać Moje Miłosierdzie i okazać skruchę.

Ważne jest również, aby Mój Kościół przygotowywał swoich wiernych do Wiecznego Życia i wykorzystywał każdą okazję dla zachęcania do pojednania.

Jest to ważny okres roku i musicie zwrócić się do Mnie, waszego Jezusa, i modlić się o łaski dla zapewnienia, że wy, Moi wyznawcy, będziecie mieli siłę przekonywania, aby szerzyć Prawdę Mojego Powtórnego Przyjścia.

Cierpienie ludzkości i to Mojego Przedwiecznego Ojca i Moje, Jego ukochanego Syna, zbliża się wreszcie ku końcowi.

Rządy szatana na ziemi ustaną i Ja obejmę Mój prawowity tron.

Chociaż Moje panowanie w obrębie Mojego Kościoła oznaczało, że obecny był Mój Duch z wielkimi łaskami, ofiarowanymi zasługującym na to duszom, to dopóki szatan nie zostanie związany, nie dojdzie do tego, że Wola Mojego Ojca będzie mogła być ostatecznie wypełniona.

Żaden człowiek nie rozumie naprawdę, czym jest Wieczne Życie.

Żaden człowiek nie rozumie w pełni, co się stanie przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Żaden człowiek, z powodu ograniczeń ludzkiego rozumu, nie może pojąć Moich planów zebrania Moich dwunastu narodów na ziemi.

Tak wielu wierzy, że Moje Powtórne Przyjście jest końcem świata.

To może być koniec czasów, jakie wy znacie, ale to jest tylko początek chwalebnej przyszłości, zaplanowanej przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla wszystkich Jego dzieci.

Niebo i ziemia staną się jednym.

Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. Sprawiedliwi żyć będą w Moim Nowym Raju, w którym istnieć będzie wielka obfitość wszystkich rzeczy.

Tak wielkiego cudu nie da się nigdy opisać w ludzkich kategoriach. Wspaniały pokój i radość odczuwane będą przez każdą duszę, która odziedziczy prawo do bycia częścią Mojego Królestwa.

Dzieci, Moje Serce się łamie, gdy widzę strach w waszych oczach, kiedy nawiązuję do czasów ostatecznych.

Zamiast tego proszę was, zaufajcie Mojej Wielkiej Miłości do was wszystkich i wiedzcie, że Moją obietnicą jest, że znajdziecie się naprawdę w jednym domu ze Mną i wasze smutki zostaną przegnane na wieczność.

Nowy Raj, który Ja obiecuję, ma być objawiony ludzkości bardzo niedługo.

Nie traćcie przez bojaźń ani jednej chwili. Radujcie się. Oczekujcie z niecierpliwością waszej przyszłości.

Zaufajcie Mi całkowicie, gdyż Ja kocham was zbyt mocno, aby was kiedykolwiek zawieść.

Módlcie się, aby wszystkie Moje dzieci były pokornego serca, by przyjąć klucze do Raju.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.