Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana

Orędzie nr 394 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 06.04.2012, godz.22.20

Moja droga, ukochana córko, jakże Mnie pocieszasz w Moim czasie smutku. Jak przynosisz miłość i pociechę, których tak pragnę od dusz. O, gdyby wszystkie dusze były zjednoczone i splotły swoje serca z Moim, Święta Boża Rodzina byłaby w pełni kompletna. Dopiero, gdy wszystkie dusze zostaną uratowane, wypełni się Boska Wola Mojego Ojca.

Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana i Moje Zmartwychwstanie jest w pełni uznane za wolność, którą przynosi ludzkości.

Moje Zmartwychwstanie oznacza, że wszyscy, którzy Mnie miłują i głoszą Moje Święte Słowo, również mogą być wskrzeszeni z martwych.

Wszyscy ci, którzy umarli w stanie łaski i znaleźli uznanie u Mojego Ojca, zostaną również wskrzeszeni w chwale z martwych w Dniu, kiedy przyjdę sądzić.

Dołączą do tych, którzy są żywi nie tylko w ciele, ale w duchu Pana, i otrzymają życie wieczne.

Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy.

Wszyscy ci, których imiona zawarte są w Księdze Życia zostaną wskrzeszeni ciałem, umysłem i duszą, wolni od cielesnej ułomności w pełnej jedności ze Mną.

Wszyscy ci wybrani, będą żyć zgodnie z Bożą Wolą Mojego Ojca.

Będziecie żyć w miłości, pokoju i harmonii podczas Mojego chwalebnego panowania na ziemi przez 1000 lat.

Przyłączycie się w chwale z Pierwszym Zmartwychwstaniem. Te dusze, w tym waszych ukochanych rodzin i przyjaciół, które zostaną uznane za gotowe do wejścia do Mojego Nowego Raju na Ziemi.

To jest życie, o które wszyscy musicie się ubiegać. Niech nie będzie tu żadnych wątpliwości.

Ponieważ te słabe dusze, które nie mogą zaakceptować Prawdy o Moim istnieniu lub Mojej obietnicy sądzenia żywych i umarłych, będą rwać sobie włosy z głowy w obliczu straszliwego losu leżącego przed nimi, kiedy Prawda zostanie objawiona.

Ponieważ wy wierzący, wy także musicie uważać.

Wielu z was, którzy nie kochacie Mnie wystarczająco lub  przyjmujecie za pewnik popełniając błąd uważając, że Moje Miłosierdzie zignoruje grzechy tam, gdzie nie istnieją wyrzuty sumienia.

Moje Miłosierdzie jest obfite i chcę hojnie rozdawać Moje łaski dla wszystkich grzeszników. Ale są tacy, którzy są zadowoleni z siebie w fałszywym założeniu, że ich znajomość Mojej Nauki wystarczy, aby ich zbawić. Są obojętni wobec Mojej Miłości. Brakuje im czułego serca, mają mało pokory w swych duszach i wierzą, że pewne grzechy nie są warte skruchy. Takie myślenie jest niebezpieczne i przyczynia się jedynie do odsunięcia tych dusz dalej ode Mnie.

Nie ma ani jednego grzechu tak małego, aby mógł być zignorowany. Rozgrzeszenie może być przyznane tylko wtedy, gdy żałujecie za grzechy. Skruchę możecie okazać tylko wtedy, jeśli jesteście pokornego serca i wolni od pychy.

Radujcie się Moje dzieci tej Wielkanocy. Tak jak Moja Śmierć na Krzyżu dała wam dar Zbawienia, tak Moje Zmartwychwstanie da wam również wieczne życie, które tak dawno temu zostało zaplanowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Macie tak wiele do oczekiwania. Ponieważ obiecane wam wieczne życie oznacza właśnie to – wieczne życie ciała, umysłu i duszy.

Ważne jest, abyście dążyli do tego nowego życia, i abyście przygotowali wasze dusze.

Przez szatana i jego demony uczyniony zostanie każdy wysiłek, aby przekonać was, że wieczne życie w Moim Nowym Raju nie istnieje, i że Moje Powtórne Przyjście jest kłamstwem.

Pierwszym celem będą kapłani, członkowie duchowieństwa i pobożni Chrześcijanie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Przedwiecznego Ojca, aby chronił was Moją drogocenną Krwią, tak aby nikt z was nie zbłądził od Prawdy.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Odkupiciel ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.