Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie może zginąć.

Orędzie nr 395 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 07.04.2012, godz.10.00

Moja droga, umiłowana córko, w Kościele Katolickim rozpoczęła się schizma, o której mówiłem.

Moje Nauki, które nigdy się nie zmieniły od czasu, kiedy Moje Pismo Święte zakończyła Księga Objawienia, są obecnie kwestionowane.

Na przestrzeni wieków było wiele podważania, opinii i teologicznych ocen Mojego Świętego Słowa.

Wielu dobrych ludzi podawało w wątpliwość zalecenia i nauki, które przekazywałem ludzkości.

Niektóre z Moich Nauk zostały rozdrobnione, przeanalizowane, poszukano nowych interpretacji, a następnie zostały zaakceptowane.

Jednak było to niepotrzebne. Ponieważ Prawda przekazana została człowiekowi poprzez proroków, którzy przyszli przede Mną, a następnie przeze Mnie, podczas Mojego pobytu na ziemi.

Prawda nigdy nie zmieniła. Prawda jest prosta.

Inne informacje, niezawarte w Piśmie Świętym, dawane były jako dar dla świata poprzez wybrane dusze tylko z jednego powodu. Aby pomóc wam w rozważaniu Mojej Ofiary dla ludzkości i pokazać oraz przypomnieć o Miłości, którą zachowuję w Moim Sercu dla wszystkich Bożych dzieci.

Wszelkie Boskie objawienia dawne dzisiejszemu światu mają wam pomóc przygotować się do Życia Wiecznego.

Moje Nauki, honorowane przez Święty, Katolicki i Apostolski Kościół, są obecnie atakowane w pierwszym z wielu wyzwań, które prowadzić będą do podziału Kościoła.

Wprowadzone zostaną nowe przepisy dla zadowolenia współczesnej opinii i tak, żeby były wygodne dla tych, którzy z pychą w swych duszach odczuwają potrzebę uspokajania ludzkości, zamiast okazywania posłuszeństwa Naukom Kościoła.

Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie może zginąć.

Wielu, włącznie z tymi wewnątrz, jak i spoza Kościoła, będzie próbowało rozbić jego strukturę.

Módlcie się, aby Mój Święty Wikariusz Papież Benedykt XVI pozostał silny pośród opozycji, jakiej teraz stawia czoła.

Jest to celowa próba dokonywana przez tych związanych z fałszywym prorokiem, aby utworzyć nowy kościół.

Ci przebiegli ludzie zamierzają was przekonać, że będzie to ten sam Kościół, ale takim nie może być.

Jak Mój Kościół, z nowymi przepisami, z przekręconymi wersjami Prawdy, którą Ja dałem światu, może Mnie reprezentować?

Nie może tego uczynić. To dlatego Mój Ojciec kierował będzie Swoim Kościołem, prawdziwymi, lojalnymi wierzącymi, z Niebios.

On zatrzyma klucze do Powtórnego Przyjścia, kiedy z popiołów powstanie Nowe Jeruzalem, jeden prawdziwy Katolicki Kościół, odzyskany jako Jedność dla wszystkich Bożych dzieci, wszystkich religii i wszystkich wyznań.

Taki jest sens, jaki miał w zamierzeniu być, w pełnym i ostatecznym zjednoczeniu w Nowej Erze Pokoju na ziemi.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.