Najświętsza Maria Panna: Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża.

Orędzie nr 398 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 13.04.2012, godz.17.57

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Ziemi. Jestem Niepokalanym Poczęciem, Dziewicą Maryją, Matką Jezusa, który przyszedł w ciele.

Moje dziecko, czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca jest blisko.

Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża, ale wiele zamętu wybuchnie na ziemi zanim nastąpi dzień, kiedy szatan i jego demony zostaną zesłani na pustynię.

Dla wierzących w Mojego Syna będzie to czas udręki. Będą ciągnięci w dwóch różnych kierunkach przez Kościół Katolicki.

Jedna połowa będzie wierzyć, z obowiązku, w potrzebę podążania za fałszywym prorokiem, Papieżem, który nastąpi po Papieżu Benedykcie XVI.

On, bestia, przebrany jest jak baranek, ale nie jest od Mojego Ojca, Najwyższego Boga, i oszuka biedne dusze, w tym księży, biskupów i kardynałów.

Wielu będzie za nim podążać i uwierzy mu, że został posłany przez Boga, aby panować nad Jego Kościołem na ziemi.

Niestety, wiele dusz podąży za jego naukami, które będą obraźliwe dla Mojego Ojca.

Inni, napełnieni Duchem Świętym i łaskami rozeznania danymi im ze względu na ich pokorne dusze, będą od razu wiedzieli, że w Kościele w Rzymie siedzi oszust.

Nowy fałszywy Papież już intryguje, nawet jeszcze przed wstąpieniem na tron Siedziby Piotrowej, aby piętnować Nauki Mojego Syna. Następnie potępi Mnie, Błogosławioną Bożą Matkę, i wyszydzi Moją rolę, jako Współodkupicielki.

Moje dziecko, twoja rola stawać się będzie jeszcze cięższa niż poprzednio, ponieważ wiele z Moich dzieci jest bardzo zdezorientowanych. Narastać będą zniewagi, które napotkasz każdego dnia i udręki, które znosić będziesz w Imię Mojego Syna.

Moje dziecko, nigdy nie obawiaj się powiedzieć światu Prawdy.

Zostałaś ukształtowana mocniejszą w wyniku fizycznego i psychicznego cierpienia, które przyjęłaś w Imieniu Mojego Syna, aby ratować dusze.

Uczyniony zostanie każdy wysiłek, zwłaszcza przez jeden wydział w Kościele Katolickim, aby odrzucić Moje przekazy dawane tobie.

Twoje posłuszeństwo i wierność wobec Mnie i Mojego umiłowanego Syna będą wypróbowane, jak nigdy dotąd. Może to spowodować twoje odsunięcie się, ale gdyby tak się stało, nie potrwa to długo.

Moje dziecko, módl się za wszystkie Boże dzieci, które nie z własnej winy wciągane są do ostatecznej bitwy o dusze.

Wszystko to musi stać się, gdyż jest zawarte w Księdze Mojego Ojca.

Wszyscy Aniołowie w Niebie chronią cię, Moje dziecko, w tej trochę samotnej misji.

Zawsze pamiętajcie, jak ważna jest modlitwa.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż bez modlitw, a szczególnie odmawiania Mojego Świętego Różańca, szatan może odciągnąć was od Świętego Słowa Mojego drogiego Syna.

Pamiętajcie również o znaczeniu postu, który utrzymuje oszusta na dystans.

Moje dzieci, bez regularnej modlitwy trudno będzie pozostać blisko Mojego Syna.

Dzieci, nigdy nie bójcie się przyszłości, bo gdy już pozostaniecie blisko Mojego Syna, będziecie chronieni i dane wam będą łaski potrzebne do przygotowania waszych dusz i waszych rodzin do Nowej Ery Pokoju, tak dawno temu przepowiedzianej.

Wasza ukochana Matka

Królowa Ziemi

Matka Ocalenia