Dzienne archiwum: 18 kwietnia 2012

Reszta Mojego Kościoła, Dwóch Świadków, o których mowa w Księdze Objawienia.

Niedziela, 15.04.2012, godz.19.16

Moja droga, umiłowana córko, zdaję sobie sprawę, że dla ciebie niektóre z tych przekazów nie mają sensu, ale musisz Mi zaufać i wiedzieć, że Ja muszę ujawniać treść Księgi Objawienia, tak żeby dusze wiedziały, czego spodziewać się w tych czasach.

Ci z was, małej wiary, ale akceptujący Moje Słowo dawane wam poprzez tego proroka, wiedzcie, że wasza pokora i pragnienie zrodzone z czystej miłości do Mnie, zbliżyło was do Mojego Najświętszego Serca.

Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mowa w Księdze Objawienia.

Jesteście dziełem kobiety, która urodziła syna mężczyznę, i która zbiegła na pustynię, gdzie wy będziecie odizolowani, a mimo to zjednoczeni jako jedno, aby oznajmiać Moje Święte Słowo i głosić prawdziwą Ewangelię.

Kobieta zrodzi Mój prawdziwy Kościół, Moją wierną owczarnię, która nie będzie zwiedziona przez fałszywego proroka.

Wy, Mój Kościół, zostaniecie porzuceni na 1260 dni na pustyni, gdzie otrzymacie schronienie, ale darem Ducha Świętego nakarmieni zostaniecie owocami Mojej Miłości.

Będą to wierni członkowie Moich Chrześcijańskich Kościołów, którzy będą musieli utrzymać Mój Kościół razem, w tym Moi wyświęceni słudzy i ci z Moich wyznawców, którzy odrzucą fałszywego proroka.

Będziecie musieli czcić Mnie w tajemnicy, ponieważ Msza zmieni się nie do poznania pod rządami fałszywego proroka.

Wy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami i wszystkie łaski Niebios wylewane są nad waszymi drogimi duszami.

Jak bardzo was kocham dzieci i jak łagodzicie Moje cierpienie. Lecz jak wiele bólu jest w Moim Sercu z powodu tych Moich wyznawców, którzy odmówią wysłuchania Mnie.

Zostaną wciągnięci w sieć przez fałszywego proroka, do ciemności, i Ja nie będę mógł ich ocalić.

Ze swojej własnej woli wymierzą Mi policzek.

Reszta Mojego Kościoła będzie musiała szerzyć Słowo wśród innych Moich dzieci, w tym tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.

Wy, Reszta Mojego Kościoła, będziecie musieli głosić Moje proroctwa i Moje Święte Słowo tym, którzy nie są Chrześcijanami, lub którzy nie znają Dziesięciu Przykazań.

Waszym zadaniem będzie zapewnienie, że Biblia będzie czytana i rozumiana.

To do was będzie należało, aby informować świat o pełnym znaczeniu pieczęci zawartych w Księdze Objawienia, które ujawniać będę Marii Bożego Miłosierdzia.

Dwóch Świadków z Księgi Objawienia:

Wy, Moi wyznawcy, jesteście jednym z Dwóch Świadków, o których mowa w Apokalipsie, i którzy chronieni będą z Nieba.

Moje Słowo dawane wam, Reszcie Mojego Kościoła, może zostać odrzucone jak zwłoki, ale Moje Słowo nigdy nie umrze.

Drugim z Dwóch Świadków będą Żydzi.

Dwoma lampami są Moje Chrześcijańskie Kościoły, tradycyjny prawdziwy Kościół i ci Moi wyznawcy, którzy będą odrzuceni przez fałszywego proroka.

Dwoma Drzewami Oliwnymi są Stare Jeruzalem Izraela i Nowy Izrael.

Oni, Żydzi, będą wiedzieli w końcu, że Ja jestem Mesjaszem i ich głoszenie Prawdy również zostanie odrzucone i usunięte przez fałszywego proroka i antychrysta, aby rozkładało się jak zwłoki. Jeszcze raz – ten wybrany naród nie zginie.

Obydwaj będą się czuć pokonani, ale to nie będzie ten przypadek, gdyż utworzą, wraz ze wszystkimi innymi religiami, jedyny prawdziwy Kościół, Nowe Jeruzalem, który powstanie z popiołów.

Przetrwacie straszliwą, złą monarchię, która pojawi się pod podwójnym kierownictwem, fałszywego proroka i antychrysta, którzy obydwoje zostaną wrzuceni do jeziora ognia, jakim jest Piekło.

To prześladowanie nie potrwa długo i dana wam będzie wielka siła i ochrona.

Pomoc dana będzie wam i wielu przywódcom, którzy powstaną wśród was, aby przeprowadzić was przez ten okres.

Wielu z was zostanie świętymi w Moim Nowym Raju i, pomógłszy budować Moją Resztę Kościoła na ziemi, panować będzie ze Mną w Nowym Niebie i Ziemi, które pojawią się przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Ci z was, którzy nie jesteście ze Mną, będziecie mieli dany bardzo krótki czas na dokonanie wyboru.

Albo będziecie za fałszywym prorokiem i przeciwko Mnie, albo będziecie za Mną.

Jeśli wybierzecie pierwsze, wasza dusza zostanie skradziona przez zwodziciela. Jak surowo to brzmi, taka jest też prawda.

Dowód Mojej Obecności dany będzie wszystkim Bożym dzieciom podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, żebyście wówczas zaakceptowali Prawdę, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który wzywa was z Nieba do otwarcia waszych oczu, tak byście mogli zobaczyć, i tak byście słuchali, żeby móc usłyszeć, zanim będzie za późno.

Wasz ukochany Jezus

Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Sobota, 14.04.2012, godz.15.27

Moja najdroższa, ukochana córko, bez względu na to, jak trudne jest twoje fizyczne cierpienie, musisz rozpoznać je, jako kontynuację nasilania się tego, jak Ja to czuję.

Twoje cierpienie odzwierciedla tylko ułamek Mojego własnego cierpienia.

W jedności ze Mną będziesz wiedzieć, że z każdym bólem i wewnętrzną ciemnością duszy, której doświadczasz, poznawać będziesz udrękę, którą Ja znoszę ze względu na grzechy ludzkości.

Wiele osób błędnie uważa, że Moje cierpienie zaczęło się i skończyło na Krzyżu.

Moje cierpienie nie ustanie, aż wszystkie Boże dzieci zostaną zjednoczone w miłości i harmonii w Nowym Raju Mojego Ojca, gdzie grzech nie będzie istniał.

Bez względu na to, jak wiele powiedziane zostało ludzkości o Moim istnieniu, nadal jestem znienawidzony.

Wśród wierzących, chociaż jestem akceptowany, Moje Nauki są przez nich tolerowane tylko, gdy bazują na ich własnych warunkach.

Wielu będzie traktować innych z miłością i życzliwością, ale tylko wtedy, gdy ci, którym oferują ten dar, zbliżą się do ich własnych ideologii.

Wielu na przykład będzie potępiać grzeszników, kiedy powinni okazać życzliwość i modlić się za nich. Natomiast muszą dawać przykład.

Niektórzy będą się odnosić do innych z pogardą, zamiast okazywać miłość, która oczekiwana jest od nich, jako Chrześcijan.

Nigdy nie potępiajcie innych, nawet jeśli nie zgadzacie się z nimi, gdyż nie macie takiego prawa. Nikt, tylko Bóg ma władzę sądzenia innych.

Chociaż wielu wierzących czci Mnie nadal, czynią to na swoich własnych warunkach.

Niektórzy czują potrzebę odróżnienia się od swoich braci i sióstr, aby pokazać światu, jak są wykształceni w sprawach duchowych. Następnie stosować będą własne interpretacje tego, co rzeczywiście oznacza Moje Miłosierdzie.

Ile razy słyszeliście, że Bóg jest całkowicie miłosierny? Że ponieważ kocha wszystkich, jest On tak miłosierny, że nigdy ich nie potępiłby?

Że nigdy nie posłałby duszy do Piekła?

Ale to jest kłamstwem. Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Ludzie sami skazują się na Piekło. Ja ich tam nie umieszczam. Wybierają je, odrzucając odwrócenie się od grzechu śmiertelnego.

Oni nie będą poszukiwać przebaczenia, ani nie okażą skruchy.

Jest to niebezpieczne myślenie i jest obowiązkiem wszystkich Chrześcijan, aby ostrzec innych przed niebezpieczeństwem Piekła.

Tak wielu, włącznie z tymi, którzy odmawiają swoim dzieciom Sakramentu Chrztu, mówi tak, jak gdyby grzech nie miał już znaczenia.

Wierzą, że każdy grzech „zostanie” wybaczony. To nie jest poprawne.

Każdy grzech „może” być wybaczony, bez względu na to, jak ciężki jest grzech, ale tylko wtedy, gdy grzesznik szuka przebaczenia.

Teraz mówię do was z Niebios, aby przygotować wszystkie Boże dzieci na Moje Powtórne Przyjście i co znajduję?

Mówię do was zza więziennych murów i z celi, do której Mnie wysyłacie, bo nie chcecie uwierzyć, że Ja mogę mówić do was w ten sposób.

Och, jakże Mnie urażacie!

Do tych, którzy poświęcili swoje życie oddaniu dla Mnie, i którzy posiadają wiedzę na temat Mojego Pisma Świętego, ale którzy teraz Mnie odrzucają, mówię to.

Wasze obecne odrzucenie Mnie, pozostawi was udręczonych i w wielkim smutku, gdy Prawda zostanie wam objawiona.

Ponieważ wtedy poznacie dusze, które odrzuciliście, kiedy potrzebowałam waszej pomocy, aby je uratować.

Jakże wprowadzacie Mnie w rozpacz z frustracji wobec waszej ślepoty spowodowanej przez wasz brak pokory.

Wątpicie w Moje Święte Słowo, kiedy powinniście Je przyjąć, pochwycić Je, gdyż jesteście duszami tonącymi i brakuje wam szczodrości serca.

Błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości