Dzienne archiwum: 19 kwietnia 2012

Krucjata Modlitwy (45) – O pokonanie negatywnych myśli

Wtorek, 17.04.2012, godz.18.30

„ O Jezu, wiem bardzo mało o Tobie,
ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, aby pozwolić Ci wejść do mej duszy,
tak abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić mnie Twoim pokojem.

Pomóż mi poczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i nauczyć mnie zrozumienia jak Cię prosić, tak bym mógł wejść do Nowego Raju, gdzie będę mógł przeżyć życie miłości, radości i cudu z Tobą na wieki wieków. Amen.”

Moje przekazy są dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą.

Wtorek, 17.04.2012, godz.18.30

Moje przekazy są dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą.

Negacja spowodowana jest przez szatana i jego demoniczne anioły. Nie pochodzi ona od Boga. Od Boga może pochodzić jedynie pokój i miłość.

Moja najdroższa, umiłowana córko, wiedz, że Moje przekazy dawane tobie, przeznaczone są dla całego świata.

Są one dawane dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą w istnienie Boga, Przedwiecznego Ojca, Stworzyciela całego świata.

Dzieci, musicie wiedzieć, że ponieważ wam została dana Prawda o Bogu w Trzech Osobach, Świętej Trójcy, która składa się z Ojca, Syna i Ducha Świętego, macie obowiązek głoszenia Mojego Świętego Słowa dla całego świata.

Bez względu na to, czy wierzycie, czy nie, że to Ja mówię do was przez te orędzia, musicie pomagać tym słabym duszom, które potrzebują Mojej ochrony, tak aby mogły zostać uratowane.

Wielu zadaje pytanie, dlaczego przekazy te tak wiele razy odnoszą się do szatana. Moja odpowiedź jest następująca.

Szatan i jego upadłe anioły wędrują po ziemi poszukując ludzkich istot, aby je zaatakować.

Atakują je poprzez zmysły, głównie w celu zachęcenia ich do popełnienia grzechów ciała.

Umieszczają myśli w ich umysłach, tak że popełniają potworności, które urażają Mojego Ojca.

W przypadku dusz będących już w grzechu, mogą zawładnąć ich ciałem. Kiedy tak się stanie, te biedne opętane dusze tworzą wokół siebie chaos.

Jeśli są one na stanowiskach władzy, mogą wyrządzić straszną niesprawiedliwość wśród tych, którymi rządzą.

Będą wprowadzać prawa, które przeciwstawiają się Dziesięciu Przykazaniom ustanowionym przez Boga Ojca.

W pozostałych przypadkach powodować będą wielkie cierpienie w życiu ludzi.

Negacja spowodowana jest przez szatana i jego demoniczne anioły. Nie pochodzi ona od Boga.

Jedynie pokój i miłość mogą pochodzić od Boga.

Dla wszystkich tych, którzy chcą uwolnić swoje życie od negatywnych myśli i uczuć, wszystko co jest wymagane, to pobożność wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa Chrystusa.

Wystarczająca jest modlitwa, prosta rozmowa. Swoimi własnymi słowami poproście Mnie, abym wam pomógł.

Mówcie z serca, a Ja odpowiem natychmiast i pomogę wam zbliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.

Proszę, dzieci, pozwólcie Mi trzymać was blisko i dać wam pociechę, której pragniecie w świecie pełnym nieszczęść, niesprawiedliwości, okrucieństwa i nienawiści.

Jestem waszą ostatnią deską ratunku. Tylko Ja mogę wam pomóc. Proszę, wołajcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty (45)

„ O Jezu, wiem bardzo mało o Tobie,
ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, aby pozwolić Ci wejść do mej duszy,
tak abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić mnie Twoim pokojem.

Pomóż mi poczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i nauczyć mnie zrozumienia jak Cię prosić, tak bym mógł wejść do Nowego Raju, gdzie będę mógł przeżyć życie miłości, radości i cudu z Tobą na wieki wieków. Amen.”

Drogie dzieci, kocham was wszystkich bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne jak bardzo zgrzeszyliście i powodowaliście ból lub krzywdę u innych.

Tylko Ja mogę zmienić sposób w jaki żyjecie.

Jedynym sposobem, abyście uwolnili się od trudnego życia, które prowadzicie, jest wezwanie Mnie, tak abym mógł wam pomóc.

Wasz ukochany Jezus

Ja, wasz ukochany Jezus, nie mógłbym nigdy podważać Mojego własnego Kościoła.

Poniedziałek, 16.04.2012, godz.18.00

Moja droga, umiłowana córko, wołam do wszystkich Bożych dzieci i zapewniam was, że Ja, wasz ukochany Jezus, nie mógłbym nigdy podważać Mojego własnego Kościoła.

Jednak nie będę zachowywał dystansu i patrzył, jak Mój Kościół, przez ręce jednej konkretnej sekty, która nie ma prawa odgrywać roli w Stolicy Apostolskiej, rozpada się.

Ponieważ to jest właśnie to, co fałszywy prorok i oszuści, którzy wielbią szatana, próbują zrobić. Chcą obalić Katolicki Kościół i rozbić go na małe kawałki.

To jest Moje dzieci, jak szatan powstanie w ostatnim buncie przeciw Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy.

Ten nikczemny plan zniszczenia Mojego Kościoła był wprowadzany przez 100 lat, ale nasilił się od 1967 roku.

Wielu oszustów, członków tej złej sekty, którzy czczą szatana, wstąpiło do seminariów duchownych, aby znaleźć punkt zaczepienia w Watykanie.

Ich uprawnienia, chociaż dozwolone od Boga Ojca, były do tej pory ograniczone. To się zmieni, ponieważ zbliżają się czasy ostateczne.

Ta zła sekta uwolni teraz wszystkie siły, aby zapewnić, że to oni wybiorą nowego następcę Mojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI.

Wszyscy ci, którzy znają Moje Nauki, zobaczą zmiany w porządku Mszy Świętej

Wprowadzone zostaną nowe świeckie prawa, które będą obrazą Mojej Śmierci na Krzyżu.

Wielu Moich pobożnych wyznawców dostrzeże to i poczuje ból. Ich opinie zostaną odrzucone i wiele Sakramentów przestanie być oferowanych.

To dlatego niezbędne jest tak wiele przygotowania.

Ci z Katolików, który będą odczuwać ból i przerażenie, proszę pamiętajcie, że Ja tu jestem.

Wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa i wiedzcie, że nie wolno wam obawiać się głosić Prawdy Moich Nauk.

Nie wolno wam bać się odwrócić od herezji.

Ja będę was prowadził i chronił w waszej podróży, i zostaniecie pokierowani przez moc Ducha Świętego.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus