Nigdy nie wykorzystujcie innych, nawet w interesach, polityce lub jakiejkolwiek dziedzinie życia.

Czwartek, 19.04.2012, godz.20.00

Moja najdroższa córko, chcę, abyś powiedziała wszystkim Moim wyznawcom, że ich modlitwy są słyszane i w ich efekcie złagodzonych jest wiele złych wydarzeń.

Pragnę także, aby było wiadomym, że w wyniku twojego cierpienia Moja córko, mogłem uratować cztery miliony dusz.

Nad tymi Bożymi dziećmi, które wciąż żyją w dzisiejszym świecie, wylane zostało Moje Miłosierdzie.

Inne wyrzeczenia, ofiarowane przez Moich wyznawców poprzez modlitwę i post, pomagają Mi ratować ludzi od strasznego przeznaczenia.

Wasza siła, miłość, wierność i wytrwałość oznacza, że moc szatana zostaje osłabiona.

Oznacza to również, że słabnie moc globalnej Jednej Światowej Grupy.

Musicie wiedzieć, że modlitwa osłabia zło na świecie.

Im więcej jest modlitwy, tym mniej jest mocy posiadanej przez szatana.

Nigdy nie lekceważcie modlitwy i cierpienia nawet pojedynczej osoby, gdyż przynosi wielką ulgę dla tych, których w przeciwnym razie spotkałyby piekielne ognie.

Dzieci, miłość, którą odczuwacie, dana wam jako naturalny dar przy urodzeniu, jest uczuciem czystym.

Nienawiść rzadko wchodzi w wasze życie, zanim osiągniecie wiek zrozumienia.

Dzieci poniżej tego wieku są niewinne, czyste i pokorne w Moich Oczach oraz widzą rzeczy w prosty, nieskomplikowany sposób. To jest prawdziwa Miłość, którą musicie spróbować odzyskać w waszym życiu.

Kiedy patrzycie na życie w prosty sposób, czcicie Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy oraz wypełniacie Jego Przykazania, wtedy stajecie się ponownie jak dziecko.

Stajecie się czyści, kochający, prostolinijnego serca oraz pozbawieni złośliwości. Wówczas dawana wam będzie siła Ducha Świętego, tak że wasza wiara będzie niezachwiana.

Staniecie się jak dziecko, ale dana wam będzie zbroja wojownika, prawdziwego i prawego członka Bożej Armii.

Z czasem królować będziecie, ręka w rękę ze Mną, w Nowym Raju.

Zachowujcie swoją prostą miłość do innych. Nigdy nie ofiarujcie miłości pod warunkiem, że otrzymacie coś w zamian.

Zamiast tego, ofiarujcie miłość bez żadnych zobowiązań. Ofiarujcie miłość dla innych jako dar dla Boga.

Patrzcie na każdego, kogo spotykacie w waszym życiu, poprzez oczy Boga.

Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Każdy został wydany na świat poprzez Bożą miłość.

Pomimo, że niektóre dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do niesienia, podarowane są one światu przez Boga z miłością.

Kochajcie się nawzajem, pomimo waszych wzajemnych wad, na cześć Mojego Ojca.

Odszukajcie każdą twarz i popatrzcie na nią, tak jakbyście widzieli tę osobę w Oczach Boga.

Tylko wtedy będzie wam łatwiej powstrzymać się od osądzania innych.

Starajcie się znaleźć w każdym dobro i to co najlepsze. Okazujcie sobie nawzajem miłość i życzliwość.

Nigdy nie wykorzystujcie innych, nawet w interesach, polityce lub jakiejkolwiek dziedzinie życia.

Kiedy natkniecie się na zło obecne w innych, módlcie się mocno za ich dusze i ofiarujcie małe symboliczne poświęcenie dla Mnie, waszego Jezusa, na przebłaganie za ich grzechy.

Trochę cierpienia, dokonanie niewielkich wyrzeczeń dla dusz innych oraz modlitwy, mogą złagodzić intensywność przyszłych, prorokowanych prześladowań.

Kiedy tak czynicie, Miłosierdzie Mojego Ojca może być wylane na cały świat w powodzi łask.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy pomogły odpowiednio przygotować ludzkość, zanim odbędzie się Ostrzeżenie, tak aby niewielu było utraconych zanim dana im będzie szansa ujrzenia Mnie, prezentującego im Mój Wielki Dar miłości, miłosierdzia i pojednania.

Wasz kochający Jezus

Zbawiciel ludzkości