Nawrócą się miliardy dusz, a nie miliony.

Sobota, 21.04.2012, godz.16.00

Moja droga, ukochana córko, muszę przynieść pocieszenie tym wszystkim, którzy być może obawiają się tych przekazów.

Pozwólcie Mi uspokoić was, wszystkich Moich drogich, umiłowanych wyznawców, zapewniając was o Moim Wielkim Miłosierdziu dla całej ludzkości.

Ze względu na modlitwy Moich ukochanych wyznawców, z których wszystkie są słyszane, i które otrzymują odpowiedź zgodnie z boskim planem Mojego Przedwiecznego Ojca, zaczyna rozkwitać wiele nawróceń.

Nigdy nie traćcie nadziei. Jesteście trzonem Mojej Misji na ziemi, aby pomóc Mi uratować całą ludzkość. Dlatego będziecie cierpieć ból grzechów innych.

Nigdy nie zakładajcie, że grzechy innych mogą przyćmić Światło Boga Najwyższego w takim stopniu, że wszystko jest stracone.

Wkrótce wszyscy będą świadkami Bożej Chwały poprzez Moje Boskie Miłosierdzie, które zostanie objawione podczas Ostrzeżenia.

Nawrócą się miliardy dusz, a nie miliony. Będzie to oznaczać, że zmniejszy się moc szatana, gdy Armia Boga wzrośnie w siłę, aby pokonać bestię.

Cała ludzkość wkrótce dowie się Prawdy jej istnienia. To będzie punkt zwrotny dla Bożych dzieci, którzy zjednoczą się w przygotowaniach do Nowej Ery Pokoju, gdzie grzech nie będzie istniał.

Modlitwa jest ważna, ponieważ Bóg Ojciec dał każdej osobie na tej ziemi, w momencie jej narodzin, dar wolnej woli. Z tego powodu, mimo że ma On Moc uczynienia wszystkiego, czego zapragnie, On chce, aby Jego dzieci przyszły do Niego z ich własnej woli.

Bóg Ojciec nie chce zmuszać Swoich dzieci, aby Go kochały.

To musi przyjść naturalnie. Ale jak możecie kochać kogoś, kogo nie znacie?

To jest problem w dzisiejszym świecie. Bardzo niewielu zna Boga Ojca. Bardzo niewielu zna Mnie, Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wy, Moi wyznawcy, musicie korzystać z modlitw, tak żeby Mój Ojciec mógł obdarzać specjalnymi darami te dusze, które są w ciemności.

Wówczas pokazane zostanie im Jego Chwalebne Światło i zostaną uratowane.

Poprzez wasz dar modlitwy, Bóg Ojciec użyje Boskiej interwencji, aby przybliżyć do Swojego Serca tych, którzy Go nie znają lub nie wiedzą, że On istnieje.

Jednak wiele dusz, które znają Mojego Ojca, a które świadomie odwracają się plecami, stanie wobec strasznych kar.

Dane im będą wszystkie możliwości, ale odrzucą Boga.

Dla tych dusz, które prowadzą nikczemne działania, wspólne w niektórych częściach świata, nadejdzie kara w postaci trzęsień ziemi.

Ponieważ te globalne grupy, nadal kontynuujące niszczenie krajów, które kontrolują, zostaną powstrzymane i surowo ukarane Ręką Mojego Ojca.

Jeszcze raz, wasze modlitwy są potrzebne dla złagodzenia takich grzechów i kolejnych kar.

Nieco więcej czasu potrzebne jest w przygotowaniach do Mojego Bożego Miłosierdzia, aby umożliwić większej ilości dusz przygotowanie się do tego Wielkiego Wydarzenia.

Ważne jest, aby większość ludzkości mogła być ocalona, i aby wszystkim duszom, w tym zatwardziałych grzeszników, dana została szansa ponownego zjednoczenia się jak Jedno z Bogiem.

Jest Moim największym życzeniem, aby w Nowym Raju królować nad większością ludzkości.

Wasze modlitwy pomogą Mi spełnić Moje wielkie pragnienie, abyśmy wszyscy mogli stać się jedną Rodziną w Miłości i Jedności, na wieki wieków.

Wasz ukochany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.