Najświętsza Maria Panna: Dzieci, kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, zawsze wołajcie do Mnie.

Niedziela, 22.04.2012, godz.10.00

Moje dziecko, Mój Syn jest tak szczęśliwy przez sposób, w jaki Jego ukochana armia, posłuszna Jego Świętemu życzeniu, odmawia Jego Modlitwy Krucjaty.

Te modlitwy przeznaczone są na współczesne czasy, aby pomóc wszystkim Bożym dzieciom ubiegać się o ochronę, której potrzebują dla poradzenia sobie z trudnymi chwilami, które spotykają tak wiele dusz.

Dzieci, kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, zawsze zwracajcie się do Mnie, waszej ukochanej Matki, o wstawiennictwo w waszym imieniu u Mojego drogiego Syna.

Zawsze pamiętajcie, że wasze osobiste poświęcenie ofiarowane Bogu, pomaga uratować tak wiele dusz na ziemi.

Wasze modlitwy są zawsze słyszane.

Nie są nigdy ignorowane, lecz są traktowane zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Tak więc dzieci, musicie być cierpliwe. Zawsze ufajcie całkowicie Mojemu Synowi.

Powierzcie Mu wszystkie swoje lęki i cierpienia, i musicie wierzyć, że On wszystkimi się zajmie.

Dla tych z was, wierzących, którzy uważają, że trudno jest się modlić lub zachować żywą waszą miłość dla Mojego Syna, tutaj jest specjalna Modlitwa Krucjaty (47), aby pomóc ponownie ożywić waszą miłość do Jezusa.

Krucjata Modlitwy (47) – O ożywienie waszej miłości do Jezusa

„O błogosławiona Matko, Matko Odkupienia dla całego świata,
Módl się, żeby moja miłość do Jezusa mogła być ponownie ożywiona.
Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą i pomóż mi widzieć jasno
Boskie Światło Prawdy, która promieniuje od Twojego umiłowanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości. Amen.”

Idźcie w pokoju dzieci. Pamiętajcie, że kiedy prosicie Mnie z serca o modlitwę za was, Ja, Matka Odkupienia, przedstawię waszą prośbę Mojemu ukochanemu Synowi.

Nigdy nie ignoruję ani jednej prośby, jeśli jest zgodna z życzeniem Mojego Syna i Świętą Wolą Ojca.

Nauczcie się bardziej ufać, dzieci. Kiedy ufacie Mojemu drogiemu Synowi, udowadniacie waszą miłość do Niego.
Jeśli wasza miłość jest słaba, to wasze zaufanie do Niego będzie również słabe.

Tylko ci z was, którzy upokorzą się przed Moim Synem, zostaną pobłogosławieni łaskami udzielanymi dla wzmocnienia waszej wiary.

Nigdy nie poddawajcie się, gdy czujecie rozpacz.

Rozpacz kreowana jest przez złego.

Po prostu zwróćcie się do Mnie, a Ja będę się modlić, aby pokój powrócił do waszej duszy.

Kiedy tak zrobicie, będziecie w stanie odrzucić pokusy podstawiane przez Złego i staniecie się wolni.

Wasza Błogosławiona Matka

Królowa Aniołów

Matka Odkupienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.