Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

Niedziela, 22.04.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, ludzkość musi wiedzieć, że niedaleki jest dla Mnie moment, abym przedstawił się niedowierzającemu światu.

Wszystkie Boże dzieci, które są pobożnymi wierzącymi muszą teraz, z ich lojalności wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa, pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Tak wiele czasu zostało już przyznane w celu nakłonienia dusz, aby powróciły do Mojego Najświętszego Serca.

To było ważne, gdyż bez tego czasu bardzo niewiele dusz byłoby w stanie wejść do Mojego Nowego Raju.

Zachęcam wszystkich, w Moje Święte Imię, do umożliwienia Mi prowadzenia was, aby pomóc wam głosić Prawdę Mojej Nauki w każdym zakątku świata.

Głoście najpierw Moje proste Nauki.

Miłość bliźniego oczekiwana jest od wszystkich tych, którzy mówią, że są Moimi wyznawcami.

Mówcie tylko o Moim Powtórnym Przyjściu.

Tym, którzy was piętnują przypomnijcie, że Moja obietnica przyjścia w chwale, by sądzić żywych i umarłych, ma być wypełniona w czasie trwania życia tego pokolenia.

Mój Święty Duch wypełni dusze tych, którym wy przekażecie Moje Święte Słowo.

Ale najpierw musicie poprosić Mnie o tę szczególną łaskę. Zanim zaaprobuję, abyście wykonywali tę najświętszą pracę, wzywam was, poproście Mnie o tę łaskę przez odmawianie Krucjaty Modlitwy (48)

Krucjata Modlitwy (48) – Modlitwa o łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

„O Mój Jezu,
Udziel mi łaskę głoszenia Twojego Świętego Słowa
Do całej ludzkości, tak żeby dusze mogły być ocalone.
Wylej Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,
Tak żeby Twoje Święte Słowo mogło być słyszane i zaakceptowane,
Zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi zawsze uszanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać lub
Potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.”

Idźcie teraz, Moja armio, ponieważ dany wam został pancerz, jakiego potrzebujecie dla nawracania ludzkości.

W waszej Misji będziecie wyśmiewani, obrażani i wyzywani.

Wiedzcie, że kiedy tak się dzieje, stajecie się prawdziwie dzieckiem Bożym.

Nie obawiajcie się, gdyż dam wam siłę przezwyciężenia takich przeszkód.

Poprowadzę was przez całą drogę. Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.