Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.

Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy misja jak ta, którą teraz przekazuję światu, jest tak ważna, to wiele osób będzie się starało ją powstrzymać.

Będą starali się atakować i bagatelizować tych, którzy rozpoznają Mój Głos, gdy staram się przekazywać Moje orędzia dla całego świata.

Skala nienawiści okazywana wobec tych przekazów, dostarczanych poprzez ciebie, proroka czasów ostatecznych, będzie nadal narastać.

Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, którzy mówicie, że Mnie znacie. Ja przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Jeśli wierzycie we Mnie, w Moje Nauki, i mówicie, że Mnie znacie to wiecie, że Ja posyłam Mojego proroka czasów ostatecznych wraz z innymi prorokami, aby uczynić was godnymi wejścia do Mojego Królestwa.

Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.

Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, ponieważ potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze Moich wiernych zanim Wielki Cud będzie miał miejsce.

Czy myślicie, że Ja nie wysłałbym Moich proroków, aby was ostrzec?

Czy uważacie, że Ja po prostu obwieściłbym Mój Powrót bez przygotowania was, pozwalając ginąć duszom?

Ci z was, którzy piętnujecie Moje Powtórne Przyjście, a mimo to twierdzicie, że rozumiecie Moją Obietnicę wobec ludzkości, wstydźcie się.

Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie być oczyszczeni Duchem Świętym.

Musicie wołać do Mnie o ten dar rozeznania, albo oddalacie się ode Mnie.

Zawiedliście Mnie, doprowadziliście Mnie do płaczu z frustracji, gdyż wy jesteście Moimi sługami, którym za ratunek dusz dano odpowiedzialność będącą waszą posługą.

Teraz, gdy wołam do was z Niebios, błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.

Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną dla przyprowadzenia Mi dusz, których pragnę.

Waszym obowiązkiem jest podnieść się z letargu i być czujnym na Moje wezwanie.

Tylko ci z was, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój Głos.

Podobnie, jak dziecko rozpozna swoją własną matkę, tak i wy, Moi umiłowani słudzy musicie wołać do Mnie, jak dziecko szukając potwierdzenia, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który zaprasza was do wzięcia Mnie za rękę.

Poprowadzę was przez cierniową dżunglę, po której będziecie musieli kroczyć w celu dotarcia do bram Mojego Nowego Raju.

Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę jeszcze raz? Aby sądzić żywych i umarłych?

Więc przyjdę niebawem i potrzebuję was, abyście pomogli Mi połączyć razem, jak jedność, wszystkie Boże dzieci.

Bardzo niewielu rozpoznaje Mnie teraz z powodu zasłony fałszu, która opadła na cały świat.  Wielu nie wierzy w Boga Ojca.

Niewielu akceptuje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn umarłem, aby ich zbawić. Jednak są skłonni uwielbiać i wierzyć w fałszywych bogów, którzy nie istnieją.

Jakże płaczę ze strasznym smutkiem, kiedy jestem świadkiem, jak młodzi ludzie śmieją się na wspomnienie Mojego Imienia i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie wyznają, że Ja istnieję.

Jak Ja cierpię ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę tych uważających się za chrześcijan, którzy odrzucają publiczne głoszenie Moich Nauk z obawy przed wyszydzeniem.

Świat został oszukany przez króla kłamstw. Tylko Ja mogę teraz przynieść nadzieję i uratować Boże dzieci przed straszliwym losem, który został zaplanowany, wprowadzania terroru w każdym narodzie, przez armie tych globalnych potężnych grup, włącznie z tymi pod kontrolą fałszywego proroka i antychrysta.

Wypełnią się wszystkie Moje ostrzeżenia, dawane Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia.

Dopóki to nie nastąpi, nigdy nie zapominajcie o waszej wierności dla Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Bez Mojej Miłości i prowadzenia, będzie dla was niemożliwe sterować statkiem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.

Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.

Teraz wielu twierdzi, tak jak przepowiedziane w Piśmie Świętym, że przychodzą w Moim Imieniu, ale nie zapewniają duchowego pokarmu, który może pochodzić tylko ode Mnie.

Wielu nadchodzi teraz, tak że Mój główny, publiczny Głos dla świata, zawarty w tych przekazach, w tych ostatecznych czasach zostanie odrzucony.

Modlitwa jest waszą powrotną drogą w Moje ramiona.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o łaski, abyście otworzyli wasze oczy i mogli Mnie rozpoznać, zanim będzie za późno.

Potrzebuję waszej pomocy, waszej miłości i waszej lojalności.

Pamiętajcie, że to z Mojego powodu złożyliście wasze święte zakonne śluby. Teraz, gdy wołam do was, nie odrzucajcie Mnie.

Obejmijcie Mnie i pozwólcie Mi prowadzić was, tak żebyście mogli kierować Resztą Mojego Kościoła i ratować dusze.

Udzielam wam Mojego specjalnego błogosławieństwa i oczekuję waszej odpowiedzi na Moje wezwanie, jak w następującej Modlitwie Krucjaty (49) – Ślubowanie lojalności Chrześcijańskiego Duchowieństwa

„O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję moją miłość i lojalność dla Ciebie.
Błagam Cię, daj mi znak Twojego powołania.
Pomóż mi otworzyć moje oczy i doświadczyć Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
Tak żebym nie był oszukiwany przez tych, którzy twierdzą,
Że przychodzą w Twoim Imieniu, ale którzy nie mówią prawdy.
Pokaż mi Prawdę.

Pozwól mi poczuć Twoją Miłość,
Tak żebym mógł wypełnić Twoją Najświętszą Wolę.
Proszę Cię z pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,
W jaki mogę pomóc Ci ratować dusze ludzkości.
Amen.”

Nie ignorujcie Mojego apelu. Nie odrzucajcie Mnie, kiedy przyjdę jeszcze raz.

Tym razem przyjdę nie tylko, aby jeszcze raz ratować ludzkość, ale aby wypełnić Boską Wolę Mojego ukochanego Ojca, Najwyższego Boga.

Idźcie w pokoju.
Wasz ukochany Jezus