Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, nie będzie śmierci dla tych, którzy kochają Mojego Syna.

Niedziela, 29.04.2012, godz.10.00

Moje dziecko, nigdy nie możesz myśleć, z powodu samotności tego szczególnego powołania, że nawrócenie nie odbywa się.

Twoja misja, zatwierdzona przez Mojego Przedwiecznego Ojca, to szerzenie do wszystkich Bożych dzieci Prawdy Powtórnego Przyjścia Mojego Syna.

Ważne jest, aby tym dzieciom, które nie poświęcają czasu na czczenie i nabożeństwo dla Mojego Syna, zostało powiedziane, co ma nadejść.

Wszystkie Boże dzieci mają być uwzględniane we wszystkich waszych modlitwach, gdyż On, Mój Ojciec, kocha wszystkich.

Nawet tym, którzy utwardzili swoje serca wobec Mojego Ojca i nie chcą uznać Mojego Syna, musi być dane życie wieczne.

Kiedy nastąpi Dar Ostrzeżenia, wielu grzeszników zostanie oświeconych i zwrócą się do Mojego Syna, błagając o miłosierdzie.

Dopiero wtedy ludzkość będzie chciała słuchać ważnych przekazów dawanych tobie przez Mojego Syna.

Gdy uświadomią sobie Prawdę, że rozpoczyna się czas Jego Nowego Królowania, będą chłonąć Jego Święte Słowo.

Wiele Bożych dzieci jest zdezorientowanych, co do egzystencji Nieba i Ziemi. Wiele z nich jest zbyt przestraszonych, aby myśleć o życiu po śmierci.

Moje dziecko, nie będzie śmierci dla tych, którzy kochają Mojego Syna.

Zamiast tego, zostaną oni zabrani do Nowej Ery Pokoju i Raju obiecanego przez Mojego Ojca dla wszystkich Jego dzieci.

Musicie modlić się, aby te wszystkie błąkające się i zagubione dusze znalazły drogę z powrotem do kochających ramion Mojego drogiego Syna, albo nie będą one gotowe do wejścia do bram Nowego Raju.

Wasza ukochana Matka
Matka Odkupienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.