Ciężkie jest prześladowanie i ból zadany Mi przez te sekty, które pracują w tajemnicy, aby obalić Stolicę Apostolską.

Niedziela, 06.05. 2012, godz.19.30

Moja droga, ukochana córko, przychodzę błagać Moich wyznawców, aby złagodzili Moje cierpienie.

Ciężkie jest prześladowanie i ból zadany Mi przez te sekty, które pracują w tajemnicy, aby obalić Stolicę Apostolską.

Jak oni Mnie przez to ranią.

Fałsz i okrucieństwo ich spisku przeciwko Mnie są trudne do zniesienia.

Drżę, kiedy widzę absolutną nienawiść, jaką oni mają dla Mnie w swoich sercach.

Szatan ukradł ich dusze, ich umysły, ich duchowość i ich ciała. Oni są nadal dziećmi Bożymi, ale nie chcą mieć z Moim Ojcem nic wspólnego.

Ich plany realizują się teraz przed oczami waszymi oraz moich wyświęconych sług, którzy jak dotąd nie mogą tego dostrzec.

Nikczemne sposoby, za pomocą których ukrywają się, ale mimo to udaje się im kontrolować Mój Kościół, łamią Mi serce.

Uczynię wszystko, aby ich zatrzymać, ale ich dusze są tak czarne.

Twoje cierpienie, Moja córko, służyć będzie ratowaniu dusz tych, którzy wciąż może mają w sobie iskrę miłości, i którzy odpowiedzą na Moje wezwanie.

Wzywam was, abyście działając jako oddana armia, modlili się za te dusze z niewielką miłością w ich sercach do Boga.

Wciąż jeszcze obecne jest w ich duszach Światło, Boskie Światło Mojego Ojca. Tylko modlitwa i cierpienie mogą im pomóc.

Oni nie mogą i nie pokonają Mojego Kościoła, ponieważ Ja jestem Kościołem.

Wy, Moi wyznawcy, jesteście Kościołem. Oni nie mogą walczyć z tymi, którzy są w Świetle, ponieważ to by ich oślepiło.

Z czasem zdadzą sobie sprawę, że mają tylko sekundy, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Módlcie się, aby przyjęli Rękę Mojego Miłosierdzia, zamiast by sami pozwalali być wessanym do jeziora ognia na wieczność.

To właśnie z powodu tych dusz, które bezczeszczą Mój Kościół, przeżywam ponownie biczowanie u słupa w każdej sekundzie dnia.

Nigdy nie spocznę, dopóki mogę ich ocalić.

Pomóżcie Mi. Wzywam wszystkich Moich wyznawców do modlitwy za tych grzeszników.

Wasz ukochany Jezus