Dzienne archiwum: 12 maja 2012

Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha, wywoływać będzie nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Wtorek, 08.05.2012, godz.19.00

Moja droga, umiłowana córko, przychodzę tego wieczoru, aby powiedzieć ci, że wielki znak Mojej Miłości i Miłosierdzia ujawni się teraz w sercach wierzących na całym świecie.

Będą czuć Moją Obecność wewnątrz swoich serc w sposób, którego nie będą w stanie wyjaśnić, i zjednoczą swoje serca z Moim.

Ten Dar uczyni ich silnymi w wierze i będą codziennie pragnąć Mojej Obecności.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, które czują płomienie Mojej Miłości ogarniające ich dusze, aby przyjmowały Moje Ciało i Moją Krew w Najświętszej Eucharystii tak często, jak tylko mogą.

Wy, Moi umiłowani uczniowie, będziecie potrzebować Daru Mojego Ciała w Najświętszej Eucharystii dla dania wam siły.

Ponieważ będzie wam potrzebna każda uncja siły, kiedy będziecie świadkami rozpadu Mojego Świętego i Apostolskiego, Katolickiego Kościoła.

Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, jak zapowiadałem jakiś czas temu.

Wykręty posłużą do przedstawienia tego Najświętszego Daru, jako zwykłego gestu na pamiątkę Mojego Ukrzyżowania.

Bardzo niedługo Moja Rzeczywista Obecność będzie piętnowana, jako element nowego, współczesnego Kościoła Katolickiego, który obejmie inne religijne kościoły.

Od chwili, gdy to nastąpi, miłość i nabożeństwo do Trójcy Świętej będzie maleć i zanikać.

Natomiast Jej miejsce zajmą fałszywi bogowie. Chociaż będzie to trudne, musicie pamiętać, że Ja nigdy nie utracę Mojego Kościoła na ziemi.

Moja wierność pozostaje przy Kościele założonym przeze Mnie, zanim wstąpiłem do Nieba.

Kościół założony na skale przez Mojego ukochanego Piotra nie może zginąć i nigdy nie zginie.

Ponieważ Ja poprowadzę Mój Kościół teraz, w czasach ostatecznych, i odnowię proroctwa zapowiedziane dawno temu.

Moje Ewangelie głoszone będą przez Moją Resztę Kościoła w każdym zakątku Ziemi.

Moja Reszta Kościoła zostanie natchniona przez Proroka Henocha i wywoła to nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Duch Święty rozpali wiarę Mojej Reszty Kościoła, która nie podda się nigdy głosząc Prawdę Ewangelii, aż do swojego ostatniego tchnienia.

Idźcie teraz i przygotujcie Moją Resztę Kościoła podążając za Moimi wskazówkami.

Zawsze Mi ufajcie, a wszystko będzie dobrze.

Wasz ukochany Jezus

Krucjata Modlitwy (52) – Modlitwa do Ojca

Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30

„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna
I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.

Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.

Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”

Matka Odkupienia

Najświętsza Maria Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata

Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30

Moje dziecko, misja ta nawraca miliony dusz, które w przeciwnym razie byłyby utracone.

Nigdy nie wolno ci mieć uczucia, że przeszkody umieszczane przed tobą mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się Ducha Świętego.

Mój Syn jest tak zadowolony z tych wszystkich podążających za Słowem, które On w tym czasie przekazuje światu.

Pobożność, poprzez wasze modlitwy dzieci, ratuje tak wiele zagubionych dusz. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy. Tak wiele zła zostało udaremnione dzięki waszym modlitwom.

Praca jednej światowej grupy jest obecnie zakłócona, a jej plany pomieszane.

Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że modlitwa może złagodzić wszelkie zło na świecie.

Światło Ducha Świętego zyskuje teraz na mocy, tak że, kiedy jest ono wszędzie na nowo rozpalane, coraz więcej dusz ujrzy Prawdę Pana.

Dzieci, musicie nadal mówić do Mojego Ojca i powiększać pobożność do Niego.

Kiedy wołacie do Ojca, Najwyższego Boga, w Imię Jego drogiego Syna, On usłyszy wasze modlitwy i odpowie.

Powinniście więcej wzywać Ojca, ponieważ to będzie On, Bóg Najwyższy, który może zmienić losy świata.

Tylko przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, możecie się zbliżyć do Ojca. Tak więc, musicie odmawiać Modlitwę Krucjaty (52) – Modlitwę do Ojca

„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna
I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.

Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.

Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”

Idźcie w pokoju. Wasza ukochana Matka.

Matka Odkupienia